Wersja kontrastowa

Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej–otwarte

Dzisiaj (19.10) w Audytorium im. prof. Franciszka Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM otwarto Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej (MLNP). Laboratorium jest wspólną inicjatywą wydziałów Fizyki i Studiów Edukacyjnych.

– W laboratorium będą prowadzone badania dotyczące funkcjonalnej organizacji mózgu człowieka z wykorzystaniem metod przezczaszkowej stymulacji mózgu do wspomagania procesu uczenia się – mówi zapraszając na uroczystość prof. Roman Gołębiewski, dziekan Wydziału Fizyki. – Planowane są również badania z zakresu akustyki, w których przeprowadzone zostaną różnorakie neurotesty i neuropomiary, a także badania neuronaukowe, z analizami akustycznymi stosowanych w nich bodźców.

W uroczystości otwarcia, na Wydziale Fizyku udział wzięli m.in. prorektorzy prof. Michał Banaszak i prof. Zbyszko Melosik oraz dziekani prof. Agnieszka Cybal-Michalska (WSE) oraz prof. Roman Gołębiewski (WF).

Gości powitał prorektor prof. Banaszak, który w swoim przemówieniu podkreślał interdyscyplinarny charakter nowo powstałego Centrum. „W akademickiej wspólnocie naszego uniwersytetu nauki ścisłe spotykają się z naukami społecznymi” – mówił.

Prorektor prof. Zbyszko Melosik podkreślał za to rolę, jaką w utworzeniu MLNP odegrał prof. Michał Klichowski: „jeden z najważniejszych interdyscyplinarystów młodego pokolenia”.

Pani Dziekan, prof. Cybal-Michalska, wyraziła nadzieję, że Laboratorium będzie wspierało pracowników i poszerzało interdyscyplinarność badań prowadzonych na UAM. Pani Dziekan przypomniała również wkład, jaki we wzmocnienie infrastruktury badawczej wniosło nowe Centrum.

Na koniec głos zabrał główny pomysłodawca projektu, prof. Michał Klichowski. W kilku słowach nakreślił historię powstania Laboratorium, a także opowiedział o neuronauce jako młodej dyscyplinie naukowej, która w sposób nieinwazyjny pozwala zajrzeć do mózgu i poznać procesy w nim zachodzące. Profesor przybliżył też metody badawcze, za pomocą których prowadzone będą badania w Centrum.

W Międzywydziałowym Laboratorium Neuronauki Poznawczej będą wspierane interdyscyplinarne projekty naukowe osadzone szczególnie w takich obszarach jak biofizyka, psychoakustyka, biopsychologia, kognitywistyka czy neuropedagogika. Miejsce zostało wyposażone w aparaturę prof. Michała Klichowskiego z WSE, m.in. medyczny aparat EEG z pełnym oprogramowaniem, aparat do neurofeedbacku, stymulator mózgu typu tDCS, a także dwa wysokiej klasy komputery kontrolujące eksperymenty wraz z licznymi pakietami testów psychologicznych i dedykowanymi im padami.

zob. też Dr hab. Michał Klichowski koordynatorem Neuro-MIG

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.