Biuro Prasowe UAM

Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Jeszcze do jutra 23 lipca kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie mają czas na potwierdzenie chęci studiowania na danym kierunku i przekazanie dokumentów.
Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Konsorcjum EPICUR planuje rozszerzyć listę członków o jeden z uniwersytetów skandynawskich. W piątek, 2 lipca obradował Komitet Sterujący sieci, w którym zasiadają rektorzy uczelni tworzących ten uniwersytet europejski.
Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Dr Przemysław Kurek: Wędrowne ptaki mogą pomóc roślinom w radzeniu sobie z globalnym ociepleniem, roznosząc nasiona na duże odległości i nowe, odpowiednie dla nich tereny.
Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Igor Jarek został laureatem Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka za książkę „Halny” (Nisza 2020). Decyzję kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej poznaliśmy 28 maja podczas gali, która odbyła się online.
Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Jean-Marie Lehnowi – laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, jednemu z najwybitniejszych uczonych.
Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Białoruska opozycja od miesięcy walczy o swobody demokratyczne. Dziś, 25 marca w rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej wypada Dzień Wolności Białorusi. UAM popiera te wolnościowe dążenia, dlatego dziś pokazujemy solidarność z obywatelami Białorusi.