Wersja kontrastowa

Współpraca UAM z ONZ

Współpraca UAM z ONZ
Współpraca UAM z ONZ

5 lipca 2024 roku w Warszawie podpisano Memorandum of Understanding między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Memorandum dotyczy pięcioletniej współpracy UAM z ONZ w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, w celu wzmocnienia działalności badawczej ONZ w, szczególnie wspieranym obecnie przez ONZ, obszarze nauk behawioralnych.

UAM prowadząc kształcenie i badania związane z komunikacją, mediami, bezpieczeństwem, politologią, psychologią i  kognitywistyką oraz stosunkami międzynarodowymi będzie partnerem do ścisłej współpracy i wsparcia International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism in Doha (ONZ).

Memorandum zostało podpisane w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Jego Wysokości Emira Kataru, Szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego. Centrum nauk behawioralnych swoją siedzibę ma w Katarze i współpracuje z rządem katarskim.

W memorandum pojawiają się określenia dotyczące rozumienia i analizy ludzkich zachowań, bezpieczeństwa, komunikacji, terroryzmu czy walki z wykluczeniem - treści te ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu nauk behawioralnych. Współpraca UAM z ONZ zadeklarowana w memorandum zakłada:

  • Finansowanie badań i grup roboczych, wspólne przedsięwzięcia badawcze i inicjatywy wymiany wiedzy.
  • Tworzenie centrum badawczego wspierającego rozwój wiedzy i badań w zakresie nauk behawioralnych.
  • Umożliwienie pracownikom i studentom wymian i odwiedzin w centrach ONZ zaangażowanych w rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie nauk behawioralnych.

Ponadto memorandum zakłada wykorzystanie specjalistycznej wiedzy naukowców Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i skupienie się na naukach behawioralnych, komunikacji i mediów, politycznych, stosunkach międzynarodowych ich powiązaniach ze zwalczaniem terroryzmu i bezpieczeństwem międzynarodowym. Współpraca ta może obejmować również wspólne publikacje czy warsztaty.

Rozwój nauk behawioralnych, które dla BI Hub są kluczową przestrzenią wykorzystywaną w rozwoju świadomości i wiedzy z zakresu rozumienia ludzkich zachowań przekłada się również na objęcie patronatem ONZ studiów podyplomowych Analizy behawioralnej i wykrywania kłamstwa, których program realizowany jest na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

UAM będzie jedyną uczelnią w Polsce i w tej części Europy tak bezpośrednio współpracującą z ONZ. UAM reprezentował prorektor prof. Michał Banaszak, prof. Anna Potyrała oraz dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk.

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.