Wersja kontrastowa

Most zbudowany

Konferencja Ciekawość buduje mosty, fot. Martyna Płaczek
Konferencja Ciekawość buduje mosty, fot. Martyna Płaczek

Zbudowany pomiędzy narodowościami, językami, biologią i psychoterapią, między ludźmi i przez ludzi. Utkany ich ciekawością, otwartością i wartościami podczas międzynarodowej konferencji Ciekawość buduje mosty, która odbyła się w dniach 8-11 września w przestrzeniach Wydziału Biologii UAM.

 

Organizatorami konferencji były polski (ACBS Polska) i niemiecki (DGKV) oddział Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie zgromadziło uczestników wielu narodowości. Do Poznania przyjechali prelegenci i słuchacze między innymi z Niemiec, Francji, Ukrainy, ze Szwajcarii, z Norwegii, Finlandii, Grecji i ze Stanów Zjednoczonych – naukowcy, praktycy i sympatycy kontekstualnych nauk o zachowaniu. Tego roku tematyka konferencji oscylowała wokół zagadnień dotyczących integracji badań nad biologią i zdrowiem człowieka czy praktycznym zastosowaniem terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz innych podejść wywodzących się z trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej.

Konferencja odbywała się w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Wybrane wykłady były tłumaczone. Różnorodność tematyki i form wydarzeń programowych budziła ciekawość; zapraszano uczestników na warsztaty, sympozja, wykłady otwarte, poranne aktywności (ruch, medytacja) oraz tzw. fappy hour i follies – spotkania służące integracji uczestników z elementami performansu. W dwóch pierwszych dniach konferencji, po części warsztatowo-wykładowej, uczestnikom zaproponowano dodatkowe spotkania, podczas których można było między innymi dowiedzieć się, które części mózgu odpowiadają za emocje, zbadać skład ciała czy przyjrzeć się swojemu DNA, izolując je do fiolki. Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się wykłady otwarte gości specjalnych: dr Marii Karekli, dr. Matthew Skinty, prof. Edmunda Sonuga-Barke’a i prof. Davida Sloana Wilsona. Tego dnia publiczności zaproponowano także dwa otwarte sympozja i panel dyskusyjny. Wystąpienia dotyczyły między innymi polityki wykluczenia w odniesieniu do płci i orientacji seksualnej, wpływu wojny hybrydowej na zdrowie psychiczne czy wpływu zaniedbania we wczesnym dzieciństwie na neurorozwój człowieka. Wszystkie wydarzenia otwarte były transmitowane online.

Konferencja odbyła się w atmosferze spotkania na płaszczyźnie zawodowej i osobistej. Sprzyjała wymianie doświadczeń, treningowi umiejętności, poznaniu i wypróbowaniu metod pracy psychoterapeutycznej, także wejrzeniu w siebie i spotkaniu ze swoimi emocjami i wartościami. Co ważne – była otwarta na każdego: ludzi o różnych umiejętnościach, zróżnicowanym doświadczeniu, różnych nacji i kultur. Była mądra, profesjonalna, ale i zabawna. Jeden z warsztatów otwierających konferencję, o zapraszającym tytule Embrace Uncertainty with Curiosity while ACTing (Przyjmij niepewność z ciekawością, używając ACT/grając) – proponował uczestnikom przełamanie zakłopotania, dyskomfortu i niepewności, związanych z uczestnictwem w konferencji, komunikowaniem się w językach obcych, oraz bycie w kontakcie ze sobą i innymi. Rozpoczynając od improwizacyjnych gier, nadając im znaczenie, by na końcu wpisać je w metody pracy terapeutycznej z wykorzystaniem technik wyobrażeniowych w kontakcie z klientem, prowadzący (Ralf Steinkopff i Marcin Domurat) uchwycili w pewnym sensie ogólny charakter konferencji. Konferencji, podczas której uczestnicy otrzymali wiedzę, doświadczenie, poruszenie i rozrywkę.

Czterodniowe wydarzenie okazało się przestrzenią otwartą dla wszystkich i na wszystkich, w której zbudowano niejeden most w obecnie skonfliktowanym świecie różnic i podziałów. Chciałoby się przenieść te mosty ze świata metafory do świata realnego. Jak? Ciekawość buduje mosty. Neugier baut Brücken. Curiosity builds bridges.

Zobacz też: Prof. Tomasz Hanć. Młodość a otyłość

Nauka Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.