Wersja kontrastowa

Prof. Jerzy Brzeziński z medalem Homini Vere Academico

Prof. Jerzy Brzeziński odebrał dziś w Auli Lubrańskiego medal Homini Vere Academico. Wyróżnienie dla człowieka prawdziwie akademickiego zostało zapoczątkowane uchwałą Senatu UAM, w listopadzie 2013 roku. W tym miesiącu, obok profesora Jerzego Brzezińskiego medale otrzymały prof. Hanna Suchocka i prof. Sławomira Wronkowska Jaśkiewicz.

 

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki rozpoczynając uroczystość przywołał dokonania laureata oraz wspomniał o jego niezwykłej akademickiej postawie, która cechuje całe jego życie. Później przyszedł czas na laudację, którą wygłosił prof. Mariusz Urbański, dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Niezwykle barwnie przedstawił on czas i miejsce w którym przyszło żyć, uczyć i tworzyć  laureatowi. Podkreślił jego niezwykłą wartość naukową i dokonania bez których nie byłoby dzisiaj Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Wspomniał o jego niezależności i uniwersyteckości jego postawy zarówno życiowej jak i naukowej.

Profesor Jerzy Brzeziński z pewnością nie byłby sobą, gdyby dziękując za wyróżnienie nie odniósł się do wolności nauki i konieczności jej obrony.

- Uniwersytet nie powinien być pozostającą na usługi korporacji szkołą zawodową, która przygotowuje wąsko wyspecjalizowanych fachowców, bezpośrednio wchodzących do sfery objętej nadzorem biznesowym - mówił. - Uniwersytet nie może realizować zadań formułowanych dlań przez polityków aktualnie rządzącej partii. Nie jest jej własnością. Sam zaś uniwersytet, z natury swej, działa autonomicznie. Upolitycznianie uniwersytetów zawsze prowadziło do ograniczania ich autonomii i – w konsekwencji – do obniżenia poziomu badań naukowych i poziomu kształcenia.

 

Kończąc swoją wypowiedź laureat powiedział: Służyłem i służę uniwersytetowi i Polskiej Akademii Nauk i bardzo się z tego cieszę, bo najważniejsze jest, aby z tego co się robi mieć zadowolenie.

Homini Vere Academico dla prof. Brzezińskiego fot. Adrian Wykrota

Profesor Jerzy Brzeziński jest psychologiem, specjalizuje się w metodologii i diagnostyce psychologicznej oraz etyce badań naukowych. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Związany z Wydziałem Nauk Społecznych UAM, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję dziekana, dyrektora Instytutu Psychologii oraz kierownika Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych. Obecnie związany z Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki. Przewodniczy licznym komitetom i komisjom naukowym, jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Opublikował wiele prac naukowych, w tym m.in. „Metodologię badań psychologicznych” i „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice”. Jest doktorem honoris causa trzech uniwersytetów.

 

W tym roku, w Życiu Uniwersyteckim ukazał się obszerny wywiad z prof. Jerzym Brzezińskim pt. ''Punktoza'', który do tej pory jest najchętniej czytanym materiałem na stronie www.uniwersyteckie.pl

Rozmowę z profesorem Jerzym Brzezińskim znajdziesz TUTAJ

 

 

Nauka Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.