Wersja kontrastowa

Profesor Andrzej Wiśniewski z polskim Noblem!

Prof. Andrzej Wiśniewski Fot. Magdalena Wiśniewska Krasińska
Prof. Andrzej Wiśniewski Fot. Magdalena Wiśniewska Krasińska

To ogromny sukces poznańskiego naukowca. Profesor Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki został nagrodzony najważniejszym wyróżnieniem naukowym w naszym kraju. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty ósmy przyznała Nagrody Fundacji.  Laureatami zostało trzech wybitnych uczonych – prof. Marcin Drąg, prof. Andrzej Kossakowski i prof. Andrzej Wiśniewski.

Jak czytamy na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Prof. Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań. Rozwiązania zaproponowane przez prof. Wiśniewskiego mogą znaleźć zastosowanie m.in. w uczeniu maszynowym, rozwijaniu sztucznej inteligencji, ulepszaniu internetowych wyszukiwarek czy skutecznej analizie baz danych.

Andrzej Wiśniewski urodził się w 1958 roku w Poznaniu. W 1981 roku ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Po ukończeniu studiów związał się z Instytutem Filozofii UAM, gdzie w 1986 roku uzyskał stopień doktora. Dysertacja „Stawianie pytań: logika i racjonalność” zapewniła mu z kolei w 1991 roku stopień doktora habilitowanego, zaś w roku 1999 otrzymał tytuł profesora.

O nagrodzie pisze też Gazeta Wyborcza i portal Onet. W Gazecie Wyborczej o pracy prof. Wiśniewskiego czytamy: Doceniona Nagrodą FNP inferencyjna logika pytań – inferencyjna logika erotetyczna (Inferential Erotetic Logic - IEL) - to idea sięgająca lat 80. XX wieku, ale została opracowana przez laureata w latach 90. tegoż wieku. Mówiąc najogólniej, logika ta dostarcza formalnych narzędzi umożliwiających modelowanie zjawiska powstawania pytań w procesie badawczym. Jest to logika tzw. wnioskowań erotetycznych, tj. wnioskowań, w których rolę konkluzji odgrywają pytania, natomiast przesłankami są czy to zdania oznajmujące, czy też zdania oznajmujące i pytania.

Czytaj też: Prof. Mariusz Jaskólski. Wojna z antybiotykoopornością

Ponieważ pytania nie są, literalnie rzecz biorąc, ani prawdziwe, ani fałszywe, poprawnych wnioskowań prowadzących do pytań nie można opisać, korzystając wyłącznie z aparatury pojęciowej logik zdań oznajmujących. IEL, wprowadzając pewne pojęcia semantyczne dotyczące tylko pytań, charakteryzuje logicznie poprawne wnioskowania erotetyczne. Opracowana przez prof. Wiśniewskiego tzw. minimalna semantyka erotetyczna (Minimal Erotetic Semantics – MiES) pozwala na oparcie inferencyjnej logiki pytań – w jej części dotyczącej zdań oznajmujących - zarówno na logice klasycznej, jak i na logikach nieklasycznych.

Na zdjęciu prof. Andrzej Wiśniewski, który w 2014 roku odebrał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w wysokości 200 tys. złotych) jest nagrodą indywidualną, przyznawaną przez Radę FNP w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi (w tym roku nie przyznano), nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów.

Wręczenie nagrody będzie miało miejsce 4 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nauka Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.