red

Fotografia w nagłówku
red
Zastępca dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, prof. UAM dr hab. inż. Jakub D. Rybka, otrzymał Srebrną Pieczęć Miasta Poznania.
Fotografia w nagłówku
red
Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim na tle polityki antydyskryminacyjnej", które odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 roku o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Collegium Iuridicum Novum...
Fotografia w nagłówku
red
Aż 13 studentek i studentów z UAM otrzymało stypendia od Miasta Poznania w ramach XVI edycji programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Stypendystki i stypendyści otrzymają comiesięczne...
Fotografia w nagłówku
red
Francuski, hiszpański i włoski - to języki na które przełożyli twórczość Wisławy Szymborskiej goście spotkania “Nic dwa razy się nie zdarza”.
Fotografia w nagłówku
red
Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Historii Sztuki UAM zaprosiły na wykłady otwarte prof. Mieke Bal, połączone z projekcją filmów jej współautorstwa, stanowiących istotny komentarz na temat współczesnej kondycji humanistyki i kultury. Spotkania zorganizowane były...
Fotografia w nagłówku
red
W Audytorium im. prof. Franciszka Kaczmarka miały miejsce obchody 30-lecia Wydziału Fizyki. Towarzyszyła im okazjonalna wystawa przedstawiająca najważniejsze fakty i wydarzenia z minionych trzech dekad.
Fotografia w nagłówku
red
Profesor dr hab. Maciej Forycki z Wydziału Historii UAM został dyrektorem nowo utworzonego Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu.
Fotografia w nagłówku
red
Wczoraj dotarła do mnie smutna informacja - pisze na swoim profilu FB Jej Magnificencja Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska. - Zmarł doktor honoris causa UAM, prof. Michał Głowiński, wybitny literaturoznawca, przenikliwy myśliciel, wielki humanista. To wielka strata dla...
Fotografia w nagłówku
red
„Wprawni w prawie” to nowy cykl wykładów otwartych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UAM. Seria ma na celu promocję wiedzy na temat istoty i znaczenia prawa. Pierwszy wykład odbędzie się już 3 kwietnia.
Fotografia w nagłówku
red
Jak dbać o pracowników z zespołów zdalnych i hybrydowych? Są wyniki badań psychologów biznesu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
red
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Uniwersytet Zaangażowany 2022”. Prezentujemy w nim inicjatywy i działania naszej społeczności, które są odpowiedzią na najważniejsze współczesne wyzwania i które zrealizowaliśmy we współpracy z instytucjami i organizacjami...
Fotografia w nagłówku
red
W dniach od 20 do 27 listopada 2022 r. na Wydziale Historii UAM przebywała 16-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Wydziału Pedagogicznego Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie (Czechy) pod opieką doc. Naděždy Morávkovej i prof. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.
Fotografia w nagłówku
red
Z radością informujemy, że projekt Uni4Equity otrzymał finansowanie w programie Horyzont Europa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentuje w projekcie Polskę.
Fotografia w nagłówku
red
W Auli Lubrańskiego odbyło się wieńczące obchody Roku Romantyzmu Polskiego na UAM Wielkie Czytanie „Ballad i romansów”. Wspólne wysłuchanie utworów z pierwszego wydania tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza z 1822 roku zgromadziło wielu interesujących recytatorów_ek. W szranki z poezją
Fotografia w nagłówku
red
Właśnie ukazała się najnowsza książka prof. Marka Kwieka - podsumowująca kilka lat pracy pt. "Globalna nauka, globalni naukowcy". To pierwsza na polskim rynku publikacja, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki.
Fotografia w nagłówku
red
Narodziny romantyzmu w Polsce i na świecie. W dwusetną rocznicę Ballad i romansów Adama Mickiewicza (Poznań, 14-16 listopada 2022 r.)
Fotografia w nagłówku
red
Prof. Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz dr Paweł Korpal z Wydziału Anglistyki wśród alureatów 22 edycji Nagród Naukowych Polityki!
Fotografia w nagłówku
red
Morderstwo Jarosława Ziętary to jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich kilkunastu lat. O postaci tej powinniśmy pamiętać z jednego prostego powodu — poświęcił swoje życie dla śledztw, dla dziennikarstwa, a także szerzej — dla mediów, których wolność jest...
Fotografia w nagłówku
red
Dyskusyjny jest system uniwersalnej, czyli obowiązującej wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, punktacji publikacji. Dodatkowo na gruncie nauk humanistycznych zbyt małą rangę przydaje się monografiom. O ewaluacji na Wydziale Historii rozmawiamy z prof. Józefem Doboszem.
Fotografia w nagłówku
red
W czerwcu uroczyście świętowano dwudziestolecie współpracy UAM i Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Breisgau (ALU). Dwie dekady temu, 28 czerwca 2002 r., ówcześni rektorzy uczelni, prof. Wolfgang Jäger i prof. Stanisław Lorenc podpisali akt rozpoczynający formalnie ścisłą...
Fotografia w nagłówku
red
Mamy przyjemność poinformować że prof. UAM dr hab. Wojciech Hamerski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otrzymał prestiżowe stypendium Fulbright Slavic Award 2022/2023.
Fotografia w nagłówku
red
Najnowsze wydanie Życia Uniwersyteckiego już do pobrania w pdf, a niebawem na uczelnianych biurkach. W tym miesiącu Życie otwiera prof. Grażyna Liczbińska tematem ,,Od cholery do cholery’’ Profesor z Wydziału Biologii niegdyś przechorowała cholerę w slumsach Kalkuty, a teraz...
Fotografia w nagłówku
red
W gabinecie Rektorki UAM odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Henrykowi Podbielskiemu. Profesor KUL jest jednym z najwybitniejszych hellenistów, uczonym o uznanej pozycji w światowym środowisku filologów klasycznych i historyków filozofii.
Fotografia w nagłówku
red
JM Rektor UAM prof. r hab. Bogumiła Kaniewska powołała Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), którego dyrektorem został prof. dr hab. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.