Wersja kontrastowa

UAM dołącza do IBM Quantum Network Hub

UAM dołącza do IBM Quantum Network Hub Fot. Adrian Wykrota
UAM dołącza do IBM Quantum Network Hub Fot. Adrian Wykrota

W lutym 2022 roku jako pierwsza instytucja w Europie Środkowej, do sieci IBM Quantum Network dołączyło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Teraz, poprzez podpisanie umowy członkowskiej z PCSS, będącym operatorem polskiego węzła IBM Quantum Network Hub, dołącza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Naszym założeniem od początku realizacji projektu było wzmacnianie krajowych kompetencji w zakresie informatyki kwantowej i wsparcie rozwoju zastosowań tej nowoczesnej technologii. W ramach dotychczasowego finansowania, zapewniono dostęp do fizycznych komputerów kwantowych IBM, na których uruchomiono eksperymenty obliczeniowe z różnych obszarów wyzwań naukowych – stwierdza Minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

UAM dołącza do IBM Quantum Network Hub

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymał już pozytywną opinię IBM co do zakresu swoich prac B+R oraz realizowanych projektów z zakresu obliczeń kwantowych. Fakt ten poprzedzał okres eksperymentów, realizowanych w ramach współpracy z PCSS, dzięki finansowaniu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które poza dostępem do największego komputera kwantowego, obejmowało również przygotowanie i merytoryczne wsparcie zespołów.

Celem eksperymentów prowadzonych przez zespoły UAM pod kierownictwem dr hab. Karola Bartkiewicza, prof. UAM jest zidentyfikowanie obszarów zastosowań komputerów kwantowych. Można wyróżnić trzy główne grupy, tj. symulatory kwantowe (głównie fizyka i chemia), sztuczna inteligencja oraz optymalizacja. Wszystkie te grupy mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju nauki i gospodarki. Obszary badań podstawowych i aplikacyjnych, w których upatruje się zastosowań komputerów kwantowych, to np. nowe materiały – baterie, wykrywanie defektów, materiały półprzewodnikowe, przewidywanie właściwości chemicznych, odkrywanie nowych leków, projektowanie produktów chemicznych. Są to także wyzwania dotyczące nowych katalizatorów, optymalizacji procesów chemicznych, klasyfikacji w fizyce wysokich energii, klasyfikacji transakcji finansowych, rekomendacji produktów, a także wykrywania oszustw. Osobiście najbardziej interesuje mnie możliwość modelowania złożonych kwantowych układów otwartych, które może doprowadzić do powstania np. nowych czujników o zwiększonej dokładności – wyjaśnia prof. Bartkiewicz.

UAM dołącza do IBM Quantum Network Hub

Innym fundamentalnym zastosowaniem dającym przewagę w uruchamianiu kwantowych algorytmów uczenia maszynowego jest ich zdolność do uczenia się pojęć o naturze kwantowej, co jest w praktyce nieosiągalne dla klasycznych maszyn. Z wykorzystaniem dostępu do komputerów kwantowych przez zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeprowadzone zostały eksperymenty z generatywnymi modelami stanów kwantowych QGAN (ang. Quantum Generative Adversarial Network) oraz SQGEN (ang. Synergic Quantum Generative Network).

Otrzymanie przez Poznańskie Centrum Superkomuterowo – Sieciowe nowoczesnego, pierwszego w  Europie Środkowo – Wschodniej hubu kwantowego, znalezienie się w elitarnej grupie IBM przysłużyło się także poznańskiemu środowisku naukowemu. Dowodem tego jest podpisana dziś umowa i dołączenie Uniwersytetu Adam Mickiewicza do sieci IMB Quantum Network. Byłam o tym przekonana już w lutym tego roku kiedy PCSS zyskał dostęp do mocy obliczeniowych komputera kwantowego. Technologie nie będą rozwijać się bez współpracy między jednostkami, dlatego ogromnie cieszy dołączenie przez UAM do projektu. W dobie wysokiego zagrożenia związanego z cyberprzestępczością współpraca i wysokie nakłady na badania i rozwój w tym obszarze są niezbędne – podkreśla Premier Jadwiga Emilewicz

Zainteresowanie włączeniem się do sieci IBM Quantum i wykorzystaniem komputerów kwantowych, sygnalizują także inne polskie instytucje naukowe. Opracowywane są nowe algorytmy kwantowe w optymalizacji kombinatorycznej i ich zastosowania w problemach szeregowania zadań, a także algorytmy kwantowe w problemach logistyki i magazynowania – zapowiada dr hab. inż. Krzysztof Kurowski z PCSS.

Współpracą w ramach IMB Quantum Hub zainteresowane są również inne instytucje i podmioty gospodarcze.

 

Czytaj też: Instytut Fizyki na Wydziale Fizyki

Nauka Ogólnouniwersyteckie Wydział Fizyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.