Maria Rybicka

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Ostatnia (22. XI) Debata Akademicka poświęcona była promowaniu działań profilaktycznych w pandemii, ale skupiła się głównie na szczepieniach. Temat ten dopiero zaczynał być gorący, gdyż czwarta fala osiągała apogeum.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Czy stałbym tu przed Państwem dziś, gdyby nie jeden, jedyny dzień prawie 50 lat temu? – pytał prof. Witold Molik, historyk XIX w., na obchodach 70–lecia swoich urodzin i odejścia na emeryturę.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
- Dziadkowie mówili po kaszubsku. Rodzice nie i pilnowali, bym mówił poprawnie po polsku. Wtedy Kaszubi stanowili jeszcze większość mieszkańców Wejherowa – dziś to się zmieniło - mówi ks. prof. Adama Sikora, franciszkanin, autor przekładów Pisma św. na kaszubski z oryginału.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Prof. Czesław Rudowicz jest fizykiem – nomadą naukowym, gdyż pracował na 4 kontynentach w 6 uczelniach, by po 37 latach powrócić na UAM, swoją Alma Mater.Wysoki, szczupły, zawsze w białej koszuli, jest charakterystyczną postacią na Wydziale Chemii UAM, gdzie od 2015 roku jest profesorem wizytującym.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Mogą nas spotkać w życiu dwie tragedie: jedna, gdy umrzemy za wcześnie i druga: gdy dożyjemy do emerytury – prof. Olejnik próbowała tym żartem rozwiać atmosferę towarzyszącą XVII Debacie Akademickiej, bo Debata Akademicka była poświęcona starzeniu się społeczeństw, a wnioski nie napawały optymizmem.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Siła młodego uniwersytetu tkwiła w kadrach. Kim byli profesorowie, którzy sto lat temu pojawili się w Poznaniu, by tworzyć uczelnię – bez przesady – wyjątkową? Byli zewsząd. Najwięcej z lwowskiego UJK i krakowskiego UJ, ale tak naprawdę byli z wielu uczelni, gdyż zarówno trudności w studiowaniu pod