Maria Rybicka

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Z prof. UAM Krzysztofem Podemskim, socjologiem, rozmawia Maria Rybicka.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
XXXVII czerwcowa Debata Akademicka( 12.06) była ostatnią w tej formule, nie tylko dlatego, że jej organizatorzy przeszli na emeryturę.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
O polityce społecznej Tylko w jednym temacie można mówić o „kontynuacji” polityki społecznej w Polsce – to zaniedbanie sfery usług społecznych. Do takiej konkluzji doszli uczestnicy XXXV Debaty Akademickiej (17.04.2023), która nosiła długi tytuł „Polityka społeczna w Polsce...
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Są bardzo ważne. I są niewiadomą. Wybory. Rywalizujące strony bezustannie zadają sobie pytanie „co robić, żeby wygrać wybory?”. A jak na nie odpowiedzieć, zastanawiali się na XXXIII Debacie Akademickiej (30.01) eksperci pod wodzą prof. Krzysztofa Podemskiego z UAM...
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
W XXXI Debacie Akademickiej( 17.10) poświęconej życiu codziennemu w dobie kryzysu, największe zaskoczenie wywoła wypowiedź prof. Cierpiałkowskiej, która oznajmiła, że obiecała swoim doktorom zadać w debacie ich pytanie: jak mają żyć, skoro wynagrodzenie wystarcza im tylko do...
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Debata Akademicka: Tytuł tekstu, wzięty z książki Roberta Kagana, a cytowany w XXX Debacie Akademickiej przez prof. Marka Ratajczaka, jest tej debaty doskonałym podsumowaniem. Jej tematem był świat po rosyjskiej agresji.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Każda z Debat Akademickich ma swój koloryt – ta lutowa, XXIX (21.02) charakteryzowała się dużą emocjonalnością oraz wizjami, które daleko wykraczały poza horyzont dnia powszedniego. 
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
XXVIII Debata Akademicka poświęcona była tematowi Unii Europejskiej – naszej w niej obecności I jej obecności w Polsce dzisiejszej. Udział w spotkaniu wzięli: prof. Ida Musiałkowska, prof. Filip Kaczmarek, prof. Zbigniew Czachór i prof.Klafkowska-Waśniowska.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Ostatnia (22. XI) Debata Akademicka poświęcona była promowaniu działań profilaktycznych w pandemii, ale skupiła się głównie na szczepieniach. Temat ten dopiero zaczynał być gorący, gdyż czwarta fala osiągała apogeum.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Czy stałbym tu przed Państwem dziś, gdyby nie jeden, jedyny dzień prawie 50 lat temu? – pytał prof. Witold Molik, historyk XIX w., na obchodach 70–lecia swoich urodzin i odejścia na emeryturę.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
- Dziadkowie mówili po kaszubsku. Rodzice nie i pilnowali, bym mówił poprawnie po polsku. Wtedy Kaszubi stanowili jeszcze większość mieszkańców Wejherowa – dziś to się zmieniło - mówi ks. prof. Adama Sikora, franciszkanin, autor przekładów Pisma św. na kaszubski z oryginału.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Prof. Czesław Rudowicz jest fizykiem – nomadą naukowym, gdyż pracował na 4 kontynentach w 6 uczelniach, by po 37 latach powrócić na UAM, swoją Alma Mater.Wysoki, szczupły, zawsze w białej koszuli, jest charakterystyczną postacią na Wydziale Chemii UAM, gdzie od 2015 roku jest profesorem wizytującym.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Mogą nas spotkać w życiu dwie tragedie: jedna, gdy umrzemy za wcześnie i druga: gdy dożyjemy do emerytury – prof. Olejnik próbowała tym żartem rozwiać atmosferę towarzyszącą XVII Debacie Akademickiej, bo Debata Akademicka była poświęcona starzeniu się społeczeństw, a wnioski nie napawały optymizmem.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Siła młodego uniwersytetu tkwiła w kadrach. Kim byli profesorowie, którzy sto lat temu pojawili się w Poznaniu, by tworzyć uczelnię – bez przesady – wyjątkową? Byli zewsząd. Najwięcej z lwowskiego UJK i krakowskiego UJ, ale tak naprawdę byli z wielu uczelni, gdyż zarówno trudności w studiowaniu pod
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Wiemy dokładnie, co i gdzie robił Zygmunt Czubiński 26 kwietnia 1937 roku. Na Pojezierzu Brodnickim, na stromym brzegu Jeziora Cichego, zbierał fiołki. Do kolekcji. Mieliśmy największy w Polsce zbiór zielnikowy najróżniejszych fiołków, w nim właśnie także te, z dokładnym oznaczeniem miejsca i czasu
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Był równocześnie rektorem dwóch uczelni w Poznaniu; trzykrotnie zmieniał polityczne opcje, ale przy tym zachowywał to samo liczne grono przyjaciół i współpracowników, darzących go sympatią i szacunkiem. Kim był naprawdę?
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Tu zachowany pieczołowicie rysunek 5-letniego Zdzisia; tu domaga się zwiększenia wpływu partii na politykę kadrową uniwersytetu; tu notatki wytrawnego znawcy piękna architektury kościelnej w Dalmacji; tu paskudna odezwa z Marca 68. Spuścizna prof. Zdzisława Kaczmarczyka budzi na przemian - wzruszen
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Zetknął się z najstraszliwszymi zbrodniami, ale zachował wielką pogodę ducha. Był naukowcem, ale w świecie zasłynął ze swojego hobby. To prof. Tadeusz Cyprian, prawnik, związany z Poznaniem od 1925 roku, choć urodził się daleko, w Zabłotowie koło Śniatynia, w tytoniowym zagłębiu, gdzie jego ojciec b
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Sto lat temu poznański uniwersytet powstał w tempie błyskawicznym – ale nie tylko to jest godne podziwu. Równie godne podziwu jest to, że na tej młodziutkiej uczelni szybko powstały tzw. szkoły naukowe, prezentujące nowe, oryginalne podejście w różnych dyscyplinach nauki. Była wśród nich poznańska
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Wspominał, że bliskie stawały się jego sercu cechy osobowe Poznańczyków, które tak dobrze poznał, żyjąc na stancjach u prostych ludzi. Prof. Witold Jakóbczyk był miłośnikiem Wielkopolski, a popularyzowaniu „trzeźwych entuzjastów”, jak nazywa się XIX-wiecznych Wielkopolan, poświęcił całe życie.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Prof. Aleksandra Smoczkiewiczowa – ta „owa”, dziś w dobie feminizmu prawie niespotykana końcówka nazwiska brzmi staroświecko. Czy taka była pani profesor, chemiczka, specjalistka analityki chemicznej? Jeśli tak, to tylko w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Poeta i teoretyk literatury, tłumacz i teoretyk przekładu, autor książek i publikacji naukowych, wykładowca, którego wykłady spotykają się z owacją na stojąco. Kształtował kilka pokoleń polonistów poznańskich. Laureat licznych nagród literackich – przy czym ostatnią, prestiżową nagrodę im. Kazimier
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Nie ma się z czego śmiać. Odkrycia i prace naukowe prof. Bronisława Niklewskiego o…gnoju były głośne w świecie, unikatowe, pionierskie. Dzieło jego życia nosi krótki tytuł „Obornik” i było jedyną temu tematowi poświęconą publikacją z mikrobiologii na świecie.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Życiorysów prof. Augusta Zierhoffera jest w teczkach kilka. Tylko pozornie brzmią tak samo. Z tych powojennych znika fakt udziału w walkach o Lwów, znika ścisła współpraca z AK, bolszewicy zmieniają się w żołnierzy Armii Czerwonej, a z ukraińskiego uniwersytetu zostaje zwolniony.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Nie pozwalajmy sobie na zbyt uproszczone stwierdzenia, bo rzeczywistość jest złożona. W tej jej złożoności właśnie upatruję nadzieję, bo to ona nie pozwoli na czarne scenariusze – podsumował dyskusję prof. Rafał Drozdowski z Wydziału Nauk Społecznych UAM.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Dwóch młodych docentów i jeden duchowny, których do komisji organizacyjnej uniwersytetu polskiego w Poznaniu w 1918 roku powołał Heliodor Święcicki – wspomina Józef Kostrzewski, jeden z owych” młodych docentów” wciąż nie dowierzając, że takie skromne grono potrafiło jednak błyskawicznie stworzyć now
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprosiły dzisiaj na IX Debatę Akademicką pod hasłem „Bliscy obcy: Ukraińcy w Polsce"
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Młodzi ludzie na sali i młodzi ludzie także wśród panelistów – to było charakterystyczne dla VIII Debaty Akademickiej( 16.04), toczącej się tym razem na Uniwersytecie Ekonomicznym, a poświęconej sztucznej inteligencji.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Z pistoletem i stalową ciupagą usiłował odbić zajęte budynki uniwersytetu; uciekał się do zaiste zagłobowych forteli, by ominąć prawne przepisy, grożące zabraniem uczelni gruntów – wielki uczony i społecznik, ale trochę i watażka: prof. Edward Lubicz Niezabitowski, przyrodnik i lekarz.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
”Ostatnie dziecko szewca” – to powiedzonko jest synonimem osoby biednej, nieporadnej i pozbawionej szans na karierę. Nasz bohater był rzeczywiście ostatnim dzieckiem szewca, ale jeśli chodzi o karierę, to zdobył w świecie taką renomę, że m.in. opiniował kandydatów do Nagrody Nobla, a jedna z funkcj
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
List. Forma pisania, która ginie, zastępowana łatwością rozmowy przez telefon, wysłaniem maila. A cóż może być ciekawszego niż listy polonistów, miłośników literatury, ”demonów erudycji”, jak napisał jeden z nich,  perfekcjonistów języka polskiego? Był kimś takim prof. Zygmunt Szweykowski.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Z dr. Adamem Pleskaczyńskim rozmawia Maria Rybicka
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Prof. Bohdan Winiarski z poznańskiego uniwersytetu wyszedł i zaszedł wysoko, będąc sędzią a potem prezydentem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze - pierwszym Polakiem na tym stanowisku. Funkcje te pełnił przez 21 lat, do 1967 roku.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Multidyscyplinarność, dynamiczny marketing nauki, błyskawiczne publikacje – czy nie brzmi to bardzo współcześnie?  Entuzjastą i sprawnym realizatorem tych idei był jednak człowiek urodzony w XIX wieku.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Spośród 193 najtrudniejszych problemów matematycznych zapisanych w słynnej Księdze Szkockiej 14 było autorstwa Władysława Orlicza. W Poznaniu nie ma on swojej ulicy, choć mieszkał tu 45 lat, a nazwisko jego znane jest na całym świecie.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Bismarck miał słabość do Polaków? I wojnę światową wywołał właściwie Polak, Leon Biliński? Mieszko I ochrzcił się u Niemców? Prof. Waldemar Łazuga w swojej najnowszej książce „Okiem Stańczyka” stara się rozbroić różne mity.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Wśród studenckich i doktoranckich konferencji naukowych ta była dość nietypowa. ”Opuściła” bowiem uniwersytet i powędrowała do Wolsztyna. Nosiła tytuł „W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1800- 1918”.