Jan Matecki

Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Dr Mikołaj Baranowski opowiedział nam o konieczności łączenia pracy naukowej z komercją i możliwościach jakie ono stwarza.
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
O autorskiej metodzie Lego–Logos, micie jaskini i pracy na uniwersytecie w Konstancji z Jarosławem Markiem Spychałą, doktorantem na Wydziale Filozoficznym UAM, rozmawia Jan Matecki.
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych trwa poznański Tydzień Geomorfologii. Nie było zaskoczeniem, że wydziałowa aula dosłownie pęka w szwach. W trakcie sesji naukowej oraz poprzez udział w warsztatach geomorfologicznych można się zapoznać z różnymi aspektami interdyscyplinarnych badań...
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Pod koniec września br. na Wydziale Prawa i Administracji miał miejsce XXX Europejski Kongres Prawa Rolnego. Zgromadził ponad 130 agrarystów z wielu państw i z różnych kontynentów, zarówno naukowców, jak i praktyków, także funkcjonariuszy Komisji UE. Rok temu Wydział gościł znacznie większą...
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
W gmachu Wydziału Historii odbyło się spotkanie, w którym brali udział weterani Powstania Warszawskiego: generał brygady Jan Podhorski i major Janusz Gunderman, przedstawiciele Pierwszej Dywizji Piechoty armii amerykańskiej na czele z szefem sztabu podpułkownikiem Joshuą LaMotte, przedstawiciele...