Jan Matecki

Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Odpowiadając na wyzwania przyszłości, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczy w projekcie Code for Green. Jego liderem jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, a drugim partnerem Politechnika Poznańska. Główny cel to edukacja dzieci i młodzieży ukierunkowana
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Jubileuszowi dwudziestolecia Centrum Badań im. Edyty Stein w Sali Lubrańskiego towarzyszy konferencja "Fenomen Snu". Obchody potrwają do soboty.
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Dr Maciej Behnke z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz dr Nicholas Coles z Uniwersytetu Stanforda pracowali razem nad pomysłami badawczymi, które pomogą rozwinąć naukę afektywną. Dzięki wsparciu IDUB działali razem w Poznaniu, Bostonie i Stanfordzie, gdzie opracowywali...
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Naukowcy z UAM odkryli pozostałości rezydencji Teodoryka Wielkiego w Novae (północna Bułgaria).
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Rozpoczął się kolejny 54 sezon naukowo-badawczy Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej UAM na terenie rzymskiego obozu legionowego i wczesnobizantyjskiego miasta Novae w prowincji Moesia Inferior (dzisiaj w pobliżu miasta Swisztow w Bułgarii) nad Dunajem.
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Od stycznia 2023 roku rozpoczynamy realizację nowego uczelnianego projektu – Kierunek Rozwój. W jego ramach na naszej uczelni wprowadzony zostanie system motywacji, ocen i rozwoju kompetencji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W pilotażu projektu wezmą udział...
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Dr Mikołaj Baranowski opowiedział nam o konieczności łączenia pracy naukowej z komercją i możliwościach jakie ono stwarza.
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
O autorskiej metodzie Lego–Logos, micie jaskini i pracy na uniwersytecie w Konstancji z Jarosławem Markiem Spychałą, doktorantem na Wydziale Filozoficznym UAM, rozmawia Jan Matecki.
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych trwa poznański Tydzień Geomorfologii. Nie było zaskoczeniem, że wydziałowa aula dosłownie pęka w szwach. W trakcie sesji naukowej oraz poprzez udział w warsztatach geomorfologicznych można się zapoznać z różnymi aspektami interdyscyplinarnych badań...
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Pod koniec września br. na Wydziale Prawa i Administracji miał miejsce XXX Europejski Kongres Prawa Rolnego. Zgromadził ponad 130 agrarystów z wielu państw i z różnych kontynentów, zarówno naukowców, jak i praktyków, także funkcjonariuszy Komisji UE. Rok temu Wydział gościł znacznie większą...
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
W gmachu Wydziału Historii odbyło się spotkanie, w którym brali udział weterani Powstania Warszawskiego: generał brygady Jan Podhorski i major Janusz Gunderman, przedstawiciele Pierwszej Dywizji Piechoty armii amerykańskiej na czele z szefem sztabu podpułkownikiem Joshuą LaMotte, przedstawiciele...