Wersja kontrastowa

Fenomen snu na 20-lecie Centrum Badań im. Edyty Stein

Jubileuszowi dwudziestolecia Centrum Badań im. Edyty Stein w Sali Lubrańskiego towarzyszy konferencja "Fenomen Snu". Obchody potrwają do soboty. Jednostka zajmuje się między innymi badaniem biografii i spuścizny naukowej (filozoficznej i edukacyjnej) Edyty Stein.
 

Konferencję organizują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein,  Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Badań nad Snem. W jej trakcie dr. hab. med. Szczepan Cofta otrzymał medal za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a laudację wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ilski. Wręczono także Laur Edyty Stein Towarzystwu im. Edyty Stein we Wrocławiu za upowszechnianie naukowego i duchowego dziedzictwa swojej patronki.

 

Oto trzydniowy program spotkania:

 

7 grudnia, Sala Lubrańskiego

 

10:45 – 11:15

Dr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Steinologia polska na tle globalnej recepcji dziedzictwa żydowsko-niemieckiej filozof. Analiza znaczących syntez myśli Steinowskiej – w 20-lecie działania Centrum Badań im. Edyty Stein na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:15 – 12:30

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Sen proleptyczny w literaturze antycznej: pochodzenie, cechy i kwestia jego prawdziwości

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Sen, który zmienił historię powszechną

Dr Juliusz Rogowski, Sny w poetyckiej interpretacji Auzoniusza. Przyczynek do badań nad późnoantyczną umysłowością

Dyskusja

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

Otwarcie wystawy „Edyty Stein portret własny”: Dyrektor Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, Maria Kromp-Zalewska, prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz

13:00 – 14:40

Prof. UMP dr hab. med. Marcin Żarowski, Spać jak dziecko – to znaczy dobrze czy źle?

Dr n. med. Wojciech Jernajczyk, Neurobiologia snu. Powiązania z kulturą i sztuką

Dr hab. med. Szczepan Cofta, Sen tajemniczy – wybrane aspekty medyczne

Dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Społeczne następstwa zaburzeń snu

Dyskusja

14:40 – 15:30 – przerwa obiadowa

15:30 – 16:45

Mgr Łukasz Jędrowski, Sny i ich interpretacja w twórczości Grzegorza z Tours

Mgr Julia Baranowska, Fizjologia snu według Arystotelesa

Prof. dr hab. Ewa Baum, dr Krzysztof Prętki, Benedykt Dybowski (1833-1930), lekarz, przyrodnik, podróżnik i odkrywca, twórca pracy „Sen i marzenia senne” (1907)

Dyskusja

16:45 – 17:45

Koncert Jego czysty świat pociągał mnie ku wnętrzu. Percepcja muzyki J. S. Bacha w myśli św. Edyty Stein – prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz, dr Marek Skrukwa, prof. dr hab. Marek Toporowski

 

8 grudnia 2023 (piątek) – sala Lubrańskiego

9:30 – 10:45

Prof. UAM dr hab. Leszek Teusz, Barokowe labirynty snu

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Kubski, Niemoc oniryczna – „Ostatni” Zygmunta Krasińskiego, „Rodzina Thibault” Rogera Martin du Garda

Prof. UKW dr hab. Marek Kurkiewicz, „Moja jawa błaga o sen”. Motywy oniryczne w piosenkach Grzegorza Ciechowskiego

Dyskusja

10:45 – 12:00

Prof. UMK dr hab. Dorota Kamińska-Jones, Sny jako narzędzia diagnostyczne, proroctwa i boskie przekazy w kulturze indyjskiej

Dr Wiesław Małecki, Sen jako możliwość innej kultury

Dr Marek Skrukwa, Fenomen snu w tragedii lirycznej „Atys” J. B. Lully’ego

Dyskusja

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 13:45

Prof. dr hab. Yuliia Shabanova, рrof. dr hab. Аnatolii Osypov, Rytmizacja snu i czuwanie jako współ-istnienie człowieka i wszechświata w kontekście światopoglądowego paradygmatu metamodernizmu

Dr Paweł Siek, W poszukiwaniu Nieświadomości. Gnoza, archetyp i technika

Dr Rafał Brasse, „I zdało ci się, że niebo spowiadał”... . Poznawanie i przeżywanie wartości na przykładzie wiersza Cypriana Norwida Sen

Dyskusja

13:45 – 14:45 – przerwa obiadowa

14:45 – 16:00

Prof. AMKP dr hab. Małgorzata Baranowska, Tajemnica snu

Prof. UAM dr hab. Rafał Koschany, „Film jest snem”. Z dziejów filmoznawczej i filmowej metafory (od Bergsona do Caraxa)

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, Lęk i sen ̶ rzecz o Edycie Stein, Jadwidze Koczocik-Przedpelskiej i Wandzie Półtawskiej

Dyskusja

18:00 – Msza św. w intencji Centrum Badań im. Edyty Stein oraz żyjących i zmarłych przyjaciół i współpracowników. Bazylika Mniejsza oo. Karmelitów Bosych, Działowa 25

 

9 grudnia 2023 (sobota) – sala Senatu

09:30 – 10:45

Maria Bartkowiak, Maja Olesińska, Joanna Sztanka, Sny w sieci

Mgr Sylwia Wiśniewska-Leśków, Aujourd'hui, j'ai rêvé en français, then in English, a nad ranem po polsku o pracy

Dr hab. Małgorzata Okupnik, O czym śni matka po śmierci dziecka? Sny w opowieści autobiograficznej „Kołysanka z huraganem” Justyny Wicenty

Dyskusja

10:45 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Prof. UAM dr hab. Elżbieta Kotkowska, Marzenia senne na pograniczu stanu półsnu i półczuwania. Intuicje o. Pawła Fłorenskiego

Dr Joanna Kiersztejn, Między znakiem, zaufaniem a ciemnością i przebudzeniem – rzeczywistość snu w Nowym Testamencie

Dr Rafał Paweł Wierzchosławski, Świat przeżywany, prześniona rzeczywistość i sny o potędze. Z semantyki snu i świata realnego w filozofii społeczeństwa i nie tylko

Dr Krzysztof Prętki, Problematyka fizjologii i patologii snu w ujęciu Adolfa Klęska (1876-1935)

Dyskusja

13:00 – prof. UAM dr hab. Mirosław Loba, Podsumowanie konferencji

 

 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.