Michalina Łabiszak

Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
Prof. Łukasz Kaczmarek z Wydziału Biologii, naukowo, ale i prywatnie, zajmuje się niesporczakami i jak sam przyznaje – ma na ich punkcie bzika. Nie jest to jednak jedyny przedmiot jego zainteresowań. Swój wolny czas poświęca także innym pasjom – grzybobraniom i robieniu...
Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
QS World University Rankings 2022 . Opublikowano zestawienie najlepszych uczelni świata. W rankingu wydawanym corocznie przez QS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję (801-1000).
Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
Realizacja trzeciej misji to jeden z głównych celów Strategii Rozwoju UAM na nadchodzące dziesięciolecie. Zaangażowanie instytucji akademickich w procesy rozwoju społeczeństw są także przedmiotem oceny w rankingach uniwersyteckich, m.in. takich jak THE Impact Rankings.