Wersja kontrastowa

UAM w rankingu THE. Nowojorski szczyt

Times Higher Education World Academic Summit 2022
Times Higher Education World Academic Summit 2022

 

Trzydniowa konferencja Times Higher Education World Academic Summit 2022, która odbyła się w dniach 10-12 października w Nowym Jorku, w tym roku skupiła około 600 uczestników. Liderzy, naukowcy, przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego dyskutowali na temat wyzwań, oczekiwań i kierunków rozwoju współczesnych uniwersytetów. 

 

Spotkanie w przestrzeniach Uniwersytetu Nowojorskiego – współorganizatora wydarzenia – było miejscem wymiany doświadczeń delegatów z ponad 60 krajów. Drugiego dnia konferencji odbyła się uroczystość, podczas której ogłoszono wyniki instytucjonalnego rankingu Times Higher Education World University Rankings 2023. Gala odbyła się w Gotham Hall na nowojorskim Broadwayu. Podczas uroczystości przedstawiono czołowe uczelnie świata i regionów. Ogłoszenie wyników instytucjonalnego rankingu THE stanowiło centralny punkt nowojorskiej konferencji. 

W tegorocznym zestawieniu Times Higher Education World University Rankings sklasyfikowano około 1800 uczelni z ponad 120 krajów. W czołówce uplasowały się kolejno: University of Oxford, Harvard University oraz University of Cambridge. W rankingu znalazły się 32 uczelnie z Polski. Czołowe miejsca zajęły: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (miejsce 351-400), Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Medyczny w Łodzi (ex aequo na miejscu 601-800), Uniwersytet Medyczny w Gdańsku oraz Uniwersytet Warszawski (ex aequo na miejscu 801-1000). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję w stosunku do roku ubiegłego, plasując się w przedziale 1001-1200. Najwyższe notowania osiągnął we wskaźniku Research, zajmując miejsce 545. (o 211 pozycji wyższe niż w roku ubiegłym).  

W trakcie konferencji wiele sesji oraz paneli dyskusyjnych dotyczyło partnerstw – w szerokim znaczeniu: badawczych, wymian studenckich, partnerstw ze środowiskiem biznesowym nawiązywanych lokalnie i na arenie międzynarodowej, a także relacji ze społeczeństwem. Pytania, na które starano się odpowiedzieć, dotyczyły między innymi strategii i planów w obszarze współpracy z podmiotami: jakości nawiązywanych relacji, rewizji partnerów i ograniczeń wynikających z przyjętych polityk. Podniesiono między innymi kwestię partnerstwa z rosyjskimi uczelniami, badaczami i studentami w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Wiele pytań pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi. Obecna sytuacja związana z wojną oraz postpandemiczną rzeczywistością nie daje jednoznacznego „tak” lub „nie”, a próby odpowiedzi często rodzą kolejne pytania. 

Nadchodzące edycje rankingu Times Higher Education zostaną poszerzone o wskaźniki oceniające internacjonalizację. Podczas konferencji omówiono planowane zmiany w metodologii THE World University Rankings. Aktualnie umiędzynarodowienie stanowi około 7,5% wyniku całkowitego klasyfikowanych uczelni. Oceniany jest odsetek studentów i pracowników z zagranicy oraz współpraca międzynarodowa w zakresie publikacji. Metodologia 3.0 obejmie między innymi także liczbę studentów biorących udział w programach wymian międzynarodowych oraz uwzględni nowy sposób normalizacji danych. Pod uwagę zostanie wzięta populacja kraju, z którego wywodzi się uczelnia, co pozwoli na wyrównanie szans między instytucjami. 

Ostatnie sesje, zaplanowane na trzeci dzień konferencji, w znacznej części poświęcone były analizie tegorocznych wyników rankingu. Wgląd w dane szczegółowe i ocena wyników uczelni w poszczególnych obszarach, z podziałem na kraje i regiony, pozwoliły wejrzeć w mechanizmy stojące za osiągniętymi wynikami uczelni. Praktyczny wymiar sesji był cenny z perspektywy wyznaczania kierunków rozwoju uczelni, które mają wpływ na jej pozycję rankingową. 

Przyszłoroczny szczyt Times Higher Education, wraz z ogłoszeniem wyników rankingu na 2024 rok, odbędzie się w Australii w partnerstwie z Uniwersytetem w Sydney. Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeroko pojętej współpracy oraz roli liderów szkolnictwa wyższego w różnicowaniu i wzmacnianiu ambicji i postaw wobec obecnych globalnych systemów edukacji. 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.