Ewa Konarzewska-Michalak

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. dr hab. Jerzy J. Langer z zespołem kontynuuje pracę nad, unikatową w skali światowej, protonową diodą LED. 20 lutego ukazała się nowa publikacja na ten temat w prestiżowym czasopiśmie. Układ zmodyfikowano zastępując organiczne polimery materiałami nieorganicznymi.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- Najbardziej pamięta się nauczycieli zarówno wymagających, jak i życiowych czyli takich, którzy bez większego rozgłosu bardzo dużo od siebie dają – mówi filolog dr Łukasz Małecki. Z potrójnym “belfrem roku” rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Marek Szafrański jest fizykiem eksperymentalnym. W tej profesji bardzo duże znaczenie ma aparatura do wykonywania badań. - Jeśli jestem w stanie, to wykonuję naprawy samodzielnie, ponieważ jednorazowy przyjazd serwisu jest zazwyczaj wydatkiem rzędu kilkudziesięciu złotych.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
KoLaboratorium UAM. Program szkoleniowy dla mieszkańców regionu to projekt rozwijający zarówno zainteresowania, jak i kompetencje potrzebne na rynku pracy. Pracownicy 11 jednostek naszej uczelni zaproponowali mieszkańcom Poznania i okolic szeroki wachlarz kursów (ponad 40).
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Anna Musiała: - W habilitacji nie pisze się kontrowersyjnych rzeczy. A już absolutnie niczego się nie odkrywa. Z najmłodszą profesorką na Wydziale Prawa i Administracji o środowisku nauki prawa pracy rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Andrea Mariani prowadzi badania, dzięki którym pokasacyjne inwentarze kolegiów jezuickich przechowywane w Białorusi i Rosji wkrótce będą dostępne dla naukowców z kraju i zagranicy. Materiały mogą rzucić nowe światło na działalność Komisji Edukacji Narodowej.