Wersja kontrastowa

III Forum Administracji UAM

Trzecia edycja Forum Administracji jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wydarzenie, poprzednio organizowane tylko dla pracowników BOS-ów i BOW-ów, otworzyło się na wszystkich pracowników administracyjnych naszego Uniwersytetu.

Skala zainteresowania wydarzeniem zaskoczyła Komitet Programowo-Organizacyjny. W ubiegłorocznym forum brało udział 160 osób, w tym ponad 404! Wysoka frekwencja sugeruje, że takie spotkania są potrzebne, a przede wszystkim, że pracownicy administracji chcą w nich uczestniczyć. 

Program III Forum Administracji, które odbywa się pod hasłem “Profesjonalnie i Przyjaźnie”, dostosowano do potrzeb uczestników. Znalazło się w nim 10 prelekcji oraz 30 warsztatów, zarówno o charakterze merytorycznym, jak również rozwijających kompetencje miękkie. Pierwszy wykład wygłosiła dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej, pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, które stało się inspiracją do zorganizowania naszego forum. Pierwszego dnia wystąpienia zaproszonych gości odnosiły się do procesów zachodzących w instytucjach - ich udoskonalania i wzmacniania zespołów. Drugiego dnia uczestnicy wezmą udział w prelekcjach poświęconych rozwojowi pracowników jako indywidualnych jednostek.

Idea przyświecająca wydarzeniu to m.in. lepsze wzajemne poznanie się. Jak piszą organizatorzy: “III Forum Administracji ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń pracowników administracji wydziałowych i administracji centralnej. Zależy nam na stworzeniu przestrzeni wzajemnego dialogu, aby podzielić się różnymi perspektywami patrzenia na te same problemy”.

Spotkanie, które zorganizowano na Wydziale Prawa i Administracji otworzyła rektorka prof. Bogumiła Kaniewska. Wydarzenie prowadziła Karolina Domagalska-Nowak, kierownik BOW WSE,

Wydarzenie prowadziła Karolina Domagalska-Nowak, kierownik BOW WSE oraz Aneta Sochala-Rucka, kierownik Sekcji Obsługi Studentów Centrum Wsparcia Kształcenia UAM, a drugiego dnia - Agnieszka Stefańska z Biura Wsparcia Nauki.

 JMR wskazała na ważną rolę, jaką pełnią pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w społeczności uniwersyteckiej. - Państwa wysiłek jest zazwyczaj ukryty za rankingami, za trzecim miejscem Uniwersytetu, za nagrodami naukowymi, ale przecież tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie Państwo.

Profesor Kaniewska powiedziała również, że bez zaangażowania i twórczych rozwiązań pracowników administracji zmiany na lepsze w funkcjonowaniu uczelni nie byłyby możliwe. - Proszę sobie nigdy nie dać wmówić, że najpierw są studenci i pracownicy nauki. Jeżeli nie ma równowagi między tymi grupami to nie ma dobrze funkcjonującego Uniwersytetu. 

Prorektor prof. Joanna Wójcik, “matka chrzestna” forum uznała, że spotkanie jest jedną z największych i najprężniej rozwijających się inicjatyw na naszej uczelni. Kanclerz Marcin Wysocki wyraził dumę z tego, że tak wiele osób bierze udział w spotkaniu oraz z bezinteresownego zaangażowania osób z komitetu organizacyjnego. Pracownicy poświęcali czas, by przez wiele miesięcy przygotowywać forum.

Zobacz też: Administracja UAM a COVID-19

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.