Wersja kontrastowa

Administracja UAM a COVID-19

„Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii COVID-19” Fot. Adrian Wykrota
„Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii COVID-19” Fot. Adrian Wykrota
Natalia Czerwińska, Maja Maćkowiak Kruczek

 

„Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii COVID-19” to tytuł konferencji przygotowanej przez 10-osobowy zespół kierowniczek Biur Obsługi Wydziałów oraz koordynatorek Biur Obsługi Studenta, któremu przewodniczyła Karolina Domagalska-Nowak – kierowniczka BOW Studiów Edukacyjnych.

Wydarzenie było odpowiedzią na potrzebę podzielenia się doświadczeniami z pracy zdalnej w trakcie pandemii COVID-19. W dyskusjach prowadzonych na różnych wydziałach okazało się, że pracownicy jednostek administracji mają podobne emocje, potrzeby i problemy związane pracą w czasie epidemii. Zadaliśmy sobie m.in. pytania: co było dla nas trudne w tym czasie? czego nauczyła nas pandemia? co z tych doświadczeń chcielibyśmy zachować na przyszłość? jakie rozwiązania należałoby wdrożyć na stałe? Chęć omówienia i porównania tych doświadczeń była bardzo silna. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy nasze koleżanki i koledzy z innych wydziałów czuli się podobnie, a także jak organizowali swoją pracę w trakcie kolejnych lockdownów i później. Potrzebowaliśmy również szerszej refleksji nad zmianą organizacji pracy w świecie ogarniętym epidemią.

Z tych pytań narodził się pomysł zorganizowania konferencji, umożliwiającej podzielenie się swoimi doświadczeniami z pandemii i pomysłami na ulepszenie organizacji naszej pracy. Konferencja miała też stanowić krok w kierunku zmiany wizerunku pracowników administracyjnych, niebędących nauczycielami akademickimi, a w naszym odczuciu także „niewidzialnych”, bo często pomijanych w myśleniu o życiu uczelni. Chcieliśmy przypomnieć, że jesteśmy grupą pracowników, bez których uczelnia nie byłaby w stanie funkcjonować. Pragnęliśmy też pokazać się jako grupa zdolna do samodzielnego, oddolnego organizowania się; grupa, dla której rozwój osobisty i zawodowy jest niezmiernie ważny.

Konferencja miała trzy części. 26 listopada odbyły się obrady plenarne, podczas których uczestnicy wysłuchali wystąpień prof. Joanny Pawelczyk, dziekan WA, „Język i komunikacja w miejscu pracy: czy mogę być jeszcze lepszą liderką?”, dr. Borysa Szumańskiego „Praca w czasie pandemii i jej długofalowe skutki ” oraz prof. Małgorzaty Rosalskiej „Jak zadbać o własny komfort w miejscu pracy?”. Następnie w ciągu trzech tygodni odbyły się warsztaty w małych, kilkunastoosobowych grupach dla pracowników BOW i BOS. Spotkania te poprowadziły Joanna Dembińska i Klaudia Łęcka z Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego. Celem warsztatów było bliższe przyjrzenie się kompetencjom, które wykształciliśmy i które towarzyszyły nam podczas pracy zdalnej i hybrydowej. Forma warsztatu stworzyła przyjazną atmosferę do rozmów, także na trudne tematy i dała każdemu możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z tamtego czasu. A 10 grudnia odbyło się zamykające konferencję spotkanie plenarne. Rozpoczęło się ono od wystąpienia prof. UAM Konrada Dominasa „Komunikacja zdalna w perspektywie najnowszych rozwiązań cyfrowych”. Joanna Dembińska i Klaudia Łęcka przedstawiły sprawozdanie z warsztatów z wnioskami, do których doszły poszczególne grupy warsztatowe. Wystąpienia podsumowujące przedstawili również prof. Joanna Wójcik, prorektor UAM oraz dr Marcin Wysocki, kanclerz UAM. Oboje podkreślali chęć kontynuacji spotkań, przybliżających perspektywę
widzenia rozmaitych problemów przez grupę pracowników administracyjnych. Prof. Joanna Wójcik wyraziła opinię, że konferencja jest kontynuacją Forum Dziekanatów UAM sprzed 3 lat. Zobowiązała organizatorki do cyklu corocznych spotkań, które koncentrowałyby się wokół aktualnych dla administracji tematów. Dr Wysocki ustosunkował się do szeregu kwestii związanych z organizacją pracy w trybie zdalnym, przekazał także informacje na temat wzrostu wynagrodzeń, wyjaśnił wiele problematycznych kwestii.

W konferencji w formie stacjonarnej i zdalnej wzięło udział ponad 200 osób z UAM. Patronat nad konferencją objęli prof. Joanna Wójcik, prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia, dr Marcin Wysocki, kanclerz UAM oraz prof. Agnieszka Cybal-Michalska, dziekan WSE. Jako pokłosie konferencji od stycznia 2022 r. planowane są warsztaty dla pracowników BOW i BOS – kalendarz i tematyka szkoleń zostaną przygotowane na podstawie diagnozy potrzeb.

 

Czytaj też:Areopag uniwersytetów. Świat w dobie Covid-u

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.