Wersja kontrastowa

UAM w Sieci UNITWIN "Culture in Emergencies"

UAM w Sieci UNITWIN "Culture in Emergencies"
UAM w Sieci UNITWIN "Culture in Emergencies"
Obraz

Wniosek o utworzenie Sieci UNITWIN "Culture in Emergencies" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został pozytywnie oceniony przez UNESCO. Duża w tym zasługa Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Sieć UNITWIN “Culture in Emergencies” jest pierwszą siecią na świecie odnoszącą się do kwestii ochrony dziedzictwa kultury w zagrożeniu.  Tym samym odpowiada na obecne wyzwania i potrzeby UNESCO. Instytucjami współprowadzącymi sieć będą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Technology Sydney.

 W skład sieci zgodnie z porozumieniem wejdą:

·       Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza – dr Alicja Jagielska-Burduk (koordynator), prof.  UAM Wojciech Szafrański,

·       Uniwersytet Technology Sydney prof. Ana Vrdoljak (koordynator),

·        Berkeley University, Institute of European Studies, prof.  Jeroen Deowulf,

·        UNESCO Regional Office for the Pacific States, Nisha,

·       Jumbunna Institute for Indigenous Education and Research, University of Technology Sydney, prof. Larissa Behrendt,

·       Mexican Center of Uniform Law,  Jorge Sánchez Cordero,

·        African Institute of International Law, prof. Mathias Sahinkuye,

·       Arab Regional Centre for World Heritage (Category 2 Centre), Mounir Bouchenaki.

W zakresie zadań  sieci UNITWIN Culture in Emergencies są:

- badania nad rolą kultury, skuteczną ochroną dziedzictwa kulturowego i ochroną różnorodności kulturowej w sytuacjach kryzysowych, w tym konfliktach i katastrofach wynikających z zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka, w celu promowania pokoju i zrównoważonego rozwoju;

-  badania i analizy w zakresie, ochrony, odbudowy i budowania odporności społeczeństw;

- aktywne wspieranie wdrażania zarówno prawnych, jak i pozaprawnych narzędzi związanych z dziedzictwem kulturowym i różnorodnością kulturową w kontekście gotowości, ochrony i odbudowy w sytuacjach kryzysowych.

Sieć UNITWIN Culture in Emergencies będzie ściśle współpracować z UNESCO w zakresie programów i działań tej organizacji. UNESCO jest wyspecjalizowaną agendą ONZ w zakresie międzynarodowej współpracy w obszarze  kultury, nauki i edukacji.

 

Jak mówi prof. Tomasz Nieborak, dziekan WPiA - wniosek  został przygotowany na Wydziale, w szczególności od strony merytorycznej przez prof. Wojciecha Szafrańskiego. Władze Wydziału nadały natomiast jemu priorytet wspierając jego przygotowanie oraz zapewniając w części jego przyszłe finansowanie.

- Jestem przekonany, iż sukces ten nie byłby możliwy bez wieloletniej pracy i dorobku poszczególnych osób, w tym Pana Profesora, który realizuje swoje badania w funkcjonującym na Wydziale – Zakładzie Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego - dodaje prof. Nieborak.

Zobacz też: 18 milionów euro dla konsorcjum EPICUR!

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.