redakcja

Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Janusz Taborek (Wydział Neofilologii) uczestniczył jako recenzent, członek jury i członek komitetu naukowego w obronie pracy doktorskiej dr Manon Hermann "Eine kontrastive Analyse von verbalen Mehrworteinheiten mit Positionsverben im Deutschen und im Niederländischen"
Fotografia w nagłówku
redakcja
Jak będzie wyglądał UAM za 10 lat? - odpowiedź na to pytanie znajdzie się w Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030. Właśnie rozpoczęły się konsultacje nad przygotowanym dokumentem.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Eksperci Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracują założenia modelowe dla strategii ponadlokalnej.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Ze smutkiem zawiadamiamy, że odszedł wielki przyjaciel UAM, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 prof. dr hab. Edward Włodarczyk. W 1969 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM . Tu uzyskał kolejno stopnie naukowe...
Fotografia w nagłówku
redakcja
Pięknych Świąt Wielkanocnych i zdrowia po horyzont Wszystkim i Każdemu z osobna życzy redakcja Życia Uniwersyteckiego
Fotografia w nagłówku
redakcja
Sposób przygotowania zmienionego wykazu czasopism naukowych i określone elementy jego treści stanowią rażące naruszenie prawa - czytamy w uchwale Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UAM.