Wersja kontrastowa

Prof. Szwarc odebrał medal Homini Vere Academico

Obraz

W czwartek 24 maja prof. Andrzej Jan Szwarc z Wydziału Prawa UAM odebrał Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

- Moja satysfakcja z tego tytułu jest tym większa, że dzieje się to w okresie uroczystego świętowania 100-lecia Uniwersytetu i Wydziału, co zbiega się ponadto z moim osobistym jubileuszem.  W tym roku kończę 80. rok życia. Z Uniwersytetem i Wydziałem związany jestem aż 63 lata - mówił prof. Andrzej Jan Szwarc.

Medal Homini Vere Academico wręczył Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, który w swoim wystąpieniu podziękował laureatowi za pracę na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:

- Pan Profesor Andrzej Szwarc jest w pełni człowiekiem akademickim. Jego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne potwierdzają to, że spędził wiele owocnych lat na naszym Uniwersytecie - mówił.

Prof. Andrzej Jan Szwarc w latach 1956-1961 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1961 r. uzyskał dyplom magistra prawa. W 1964 r., po odbyciu aplikacji, złożył egzamin sędziowski. W 1970 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1978 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 1993 r. tytuł naukowy profesora. Na Wydziale Prawa i Administracji zatrudniony od 1961 r., od 1998 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2012 r. jest dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego (Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut) w Collegium Polonicum w Słubicach.

Czytaj także: Wydział Prawa. Zjazd absolwentów z gwiazdami

W latach 2002-2008 był na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierownikiem Katedry Prawa Karnego. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Od 2008 r. jest członkiem Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1994 r. jest także profesorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, gdzie wykłada prawo sportowe i prawo medyczne. Natomiast jako profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą realizuje wykłady i seminaria magisterskie w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Jest stypendystą zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi: Fundacji Aleksandra von Humboldta, Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Friedrich-Ebert-Stiftung. W swej dotychczasowej aktywności naukowej był promotorem 8 rozpraw doktorskich oraz 521 prac magisterskich i dyplomowych, recenzentem w 3 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa, w 3 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, w 3 postępowaniach w sprawie mianowania na stanowisko profesora, w 13 przewodach habilitacyjnych (w tym 1 w Niemczech) oraz w 12 przewodach doktorskich (w tym w 4 w Niemczech).

Nauka Wydział Prawa i Administracji
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.