Wersja kontrastowa

Prof. Rafał Witkowski. Kierunek Chiny

prof. Rafał Witkowski
prof. Rafał Witkowski

6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego na chińskich uczelniach. Wszyscy związani są z Wydziałem Chemii. Naukowcy z UAM będą kształcić chińskich doktorantów.   

 

- Dzięki temu współpraca między Northwest Normal University i UAM będzie miała charakter instytucjonalny, długofalowy i pozwoli zaplanować wspólne działania na polu dydaktyki i badań naukowych - mówi prorektor ds. współpracy międzynarodowej,  prof. Rafał Witkowski.   

 

Certyfikaty otrzymali: prof. Tomasz Pędziński, prof. Maciej Trejda, prof. Marcin Frankowski, prof. Marcin Kwit, prof. PiotrPawluć i prof. Marek Sikorski. Według prof. Rafała Witkowskiego to przedsmak tego co może nas czekać. Jego zdaniem, niebawem do chemików dołączyć mogą inne wydziały z naszej uczelni. 

   

Jest to pierwszy w historii UAM projekt realizowany w tej formule. Tym razem jest on zespołowy, a nie jednostkowy. Northwest Normal University to zdaniem naukowców uczelnia o sporym potencjale, która doskonale wykorzystała kryzys pandemiczny. Na początku roku akademickiego tamtejsze władze wystąpiły z prośbą do UAM o nawiązanie współpracy i wyznaczenie profesorów, którzy mogliby objąć opieką chińskich doktorantów. W odpowiedzi do Lanzhou wysłano listę naszych naukowców, z której strona chińska wybrała sześć osób. Zwracano przy tym szczególną uwagę na dobór zainteresowań swojego specjalisty do zainteresowań przyszłego opiekuna.  

Profesor Witkowski pytany o długofalowe korzyści jakie możemy czerpać z tej współpracy odparł, że wprawdzie jest to rzecz nowa, ale na pewno chcemy, aby model współpracy rozszerzyć na inne wydziały UAM. Jeśli po roku wzajemnej współpracy nie będzie zastrzeżeń, to jest wielce prawdopodobne, że władze chińskie będą chciały projekt rozwinąć o nowe obszary badawcze. 

- Northwest Normal University nie jest nakierowany na sprawy techniczne. To nie jest politechnika, uczelnia medyczna czy przyrodnicza – mówi prof. Rafał Witkowski. -  NNU bierze udział w programach sponsorowanych przez Chińskie Ministerstwo Edukacji, którego główna idea naukowa polega na odtworzeniu jedwabnego szlaku.  Wokół tego zadania podejmuje się szereg działań związanych np. z ekonomią, infrastrukturą drogową czy budowlaną. Zadaniem NNU jest jednak przede wszystkim budowanie kontaktów naukowych ze światem. To ich główny cel.  

UAM będzie współpracował z NNU także w obszarze wymiany naukowej. Nasi profesorowie staną się wykładowcami na chińskiej uczelni. Dodatkowo, cały czas będziemy szukali możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych finansowanych przez stronę chińską, a jak zapewnia prof. Witkowski, w przyszłości należy także rozważyć prowadzenie wspólnych studiów połączonych zarówno z wymianą studentów jak i prowadzeniem zajęć online. Warto też dodać, że na liście chętnych do współpracy z UAM są co najmniej dwie kolejne uczelnie z Chin. Zanim jednak zapadną decyzje, trzeba sprawdzić w praktyce działanie pierwszego z projektów. 

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.