Wersja kontrastowa

Prof. Mariusz Lamentowicz w rapocie IPCC

Fot. A. Wykrota
Fot. A. Wykrota
Obraz

W najnowszym raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) "Climate Change 2021, The Physical Science Basis" opublikowanym w sierpniu 2021 r. powołano się na artykuł naukowców z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W środowisku naukowym i w mediach raporty IPCC są powszechnie postrzegane jako najbardziej wszechstronne i wiarygodne w ocenie zmian klimatu.

 

Warto o tym wspomnieć chociażby ze względu na fakt, że już niebawem bo w dniach 31 października – 12 listopada 2021 r. odbędzie się w Glasgow w Szkocji (Wielka Brytania) konferencja ONZ COP26 w sprawie zmian klimatu w 2021 r.

Autorami artykułu są naukowców z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu (UAM) oraz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): prof. Mariusz Lamentowicz, prof. UPP Bogdan H. Chojnicki oraz mgr inż. Kamila M. Harenda i mgr inż. Mateusz Samson.  

Artykuł mówi o tym, że torfowiska to unikalne siedliska, które zajmują około 3% powierzchni lądu i charakteryzują się dużą wrażliwością na klimat. Te bardzo złożone ekosystemy wpływają zarówno na obieg wody, jak i na obieg węgla w skali lokalnej i globalnej. Torfowiska są również cennymi ekosystemami ze względu na swoje właściwości łagodzące w postaci powodzi lub erozji gleby, a także mogą magazynować i filtrować wodę w krajobrazie. W wyniku dużej wilgotności mogą również gromadzić duże ilości węgla, co powoduje, że torfowiska ochładzają klimat. Z drugiej strony zmagazynowany węgiel może być uwalniany do atmosfery w wyniku spadku wilgotności i przyspiesza to procesy globalnego ocieplenia. Oprócz zmian klimatycznych, torfowiska podlegają presji spowodowanej działalnością człowieka, taką jak zmiany użytkowania gruntów lub pożary. Ochrona i odtwarzanie torfowisk mogą zarówno łagodzić zmiany klimatyczne, jak i zaburzenia bilansu wodnego. W pracy przedstawiono przegląd stanu i cech torfowisk w kontekście zmian klimatycznych i zaburzeń wywołanych działalnością człowieka.

zob. też Prof. Mariusz Lamentowicz. Joannites na Ziemi Lubuskiej

Na konferencji COP26 torfowiskom poświęcony jest specjalny pawilon, który będzie promował ich znaczenie dla walki z globalnym ociepleniem. Aby przekazać przesłanie, że świat musi chronić, przywracać i gospodarować w sposób zrównoważony torfowiskami dla dobra przyszłych pokoleń.

 

Link do artykułu: pt. The role of peatlands and their carbon storage function in the context of climate change. (2018) In: Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals: Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection [Zielinski, T., I. Sagan, and W. Surosz (eds.)]. Springer, Cham, Switzerland, pp. 169–187, doi:10.1007/978-3-319-71788-3_12.

 

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.