Wersja kontrastowa

Naukowcy UAM laureatami konkursu Miniatura 5

NCN
NCN
Obraz

 

Już niebawem 130 kolejnych naukowców z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania naukowe opiewają na prawie 5 mln złotych. Miło nam poinformować, że wśród nich jest sporo grono naukowców z UAM.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się te podejmujące tematykę kobiecą, np. dotyczące obrazów kobiecości w zmaskulinizowanej przestrzeni zawodowej na przykładzie przedstawicielek wybranych służb mundurowych (policji, służby więziennej i straży granicznej) dr Anety Judzińskiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

 

Oto nazwiska kolejnych laureatów z UAM:

 

dr Beata Maria Kowalczyk – Wydział Socjologii - Tonące tradycje. Doświadczanie i odpowiedzi na straty oraz szkody wywołane antropogenicznymi katastrofami klimatycznymi na przykładzie japońskich onsenów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. inż. Karolina Manuela Lewińska – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - Rola sezonowości i materii organicznej w zmianach rozpuszczalności As w środowisku gruntowo-wodnym doliny rzeki Trującej.

 

 

 

 

 

dr Paulina Urszula Łęska-Bayraktar – Wydział Anglistyki - Metody badań przetwarzania relacji kataforycznych.

 

dr Tatiana Ganenkova – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - Korpus macedońszczyzny jako drugiego języka Albańczyków mieszkających w regionie Strugi (Macedonia Północna) w sytuacji dwujęzyczności: prace wstępne.

 

dr Marta Anna Dąbrowska – Wydział Chemii - Zastosowanie nanostrukturalnych nośników lipidowych (NLC) opartych na oleju z nasion malin jako alternatywa dla tradycyjnych filtrów UV w produktach ochrony przeciwsłonecznej.

 

 

 

 

 

dr Justyna Ewa Goździewicz-Biechońska – Wydział Prawa i Administracji - Modele ochrony krajobrazu wiejskiego w prawie i polityce wybranych państw europejskich (badania komparatystyczne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.