opr. red

Fotografia w nagłówku
opr. red
"Areopag Uniwersytetów - świat w dobie COVID-u" to tytuł debat organizowanych przez cztery uniwersytety. Pierwszą z nich zaplanowano na poniedziałek 18 października, o godz. 16.00, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem spotkania będzie "System wartości w dobie COVID-u".
Fotografia w nagłówku
opr. red
Od 31 sierpnia funkcję prezesa Zarządu Fundacji UAM i jednocześnie szefa PPNT objął prof. Hieronim Maciejewski, wybitny chemik, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu Wydziału UAM oraz wieloletni zastępca dyrektora PPNT.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Zespół naukowców z Wydziału Biologii opublikował pracę w Plos One, w której wykazał, że niesporczak Hypsibius exemplaris może stanowić model w badaniu mitochondrialnej oksydazy alternatywnej.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Najnowsze wyniki badań opublikowane w Advanced Materials (Wiley) dowodzą, że MoSe2, ważny materiał z rodziny dichalkogenów metali przejściowych, mięknie gdy zmniejsza się jego grubość. Praca powstała przy współpracy naukowców z Poznania i Barcelony.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Ogłoszono werdykt w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej za najlepszą monografię z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich organizowanego przez Sekcję Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jury przyznało nagrodę główną oraz 3 wyróżnienia.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wśród ośmiu jednostek naukowych podpisały list intencyjny dot. współpracy w zakresie technologii kwantowych. Wśród sygnatariuszy listu są też: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN...