opr. red

Fotografia w nagłówku
opr. red
Wydanie marcowe Życia Uniwersyteckiego otwieramy relacją z wydarzenia dotyczącego niezwykłej postaci związanej z UAM od 1963 roku. Jest nią prof. UAM Hanna Suchocka, była premier rządu, ambasador w Watykanie, przewodnicząca Komisji Weneckiej, naukowiec…
Fotografia w nagłówku
opr. red
W minionym roku akademickim nie zabrakło smutnych pożegnań. Jak co roku przywołujemy nazwiska tych, którzy odeszli. Których nam brakuje...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Obradujący w Poznaniu XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, w dniu 24 września 2022 roku wybrał swe nowe władze na kadencję 2022-2025.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Opublikowano piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Grono ekspertów NCN wyłoniło do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. Wśród nagrodzonych znalazło się 16 osób z UAM. Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą...
Fotografia w nagłówku
opr. red
W Salonikach na Uniwersytecie Arystotelesa odbyło się bilateralne spotkanie w ramach projektu EPICUR w którym uczestniczyli członkowie zespołu pracującego nad stworzeniem cyfrowego między-uniwersyteckiego kampusu konsorcjum. Gospodarzem spotkania był lider zespołu Thrasyvoulos...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Czesław Mozil, Katarzyna Groniec, Małgorzata Ostrowska, Orkiestra Kameralna UAM, Swiernalis, Bianka Szałaty – 7 czerwca o 19:00 zaśpiewają wspólnie dla Ukrainy w Auli UAM, podczas XI koncertu UAM Charytatywnie! Oprócz gwiazd wieczoru, będzie można usłyszeć także artystów...