Wersja kontrastowa

MINIATURA dla naukowców z UAM

Fot. A. Wykrota
Fot. A. Wykrota
Obraz

Kolejnych czworo młodych naukowców z UAM otrzymało finansowanie w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA. Dzięki wsparciu NCN będą mogli przeprowadzić badania wstępne i pilotażowe, a także wyjechać na staż naukowy, kwerendę lub wyjazd konsultacyjny.

Oto lista:

Dr Joanna Wolska, Wydział Chemii: Wpływ położenia grupy sulfonowej (-SO3H) w strukturze wysoko usieciowanych polimerów organicznych na ich aktywność katalityczną w reakcjach estryfikacji, badania wstępne/pilotażowe.

 

Dr Agnieszka Czapik, Wydział Chemii: Chiralne poliaminowe i poliiminowe związki makrocykliczne jako sita molekularne, badania wstępne/pilotażowe.

 

Dr Michał Antkowiak, Wydział Fizyki: Modelowanie i projektowanie nanomagnetyków molekularnych o określonych właściwościach, staż naukowy.

Dr Michał Piepiórka Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Kino popularne schyłkowego PRL-u na przykładzie „Cudownego dziecka”, kwerenda.

Zob. tez. UAM wśród najlepszych    

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.