Wersja kontrastowa

Katarzyna Radke. Język narzędziem współpracy 

Katarzyna Radke Fot. Adrian Wykrota
Katarzyna Radke Fot. Adrian Wykrota

 

– Jako pracownicy Studium Językowego działamy na wszystkich wydziałach UAM. Jesteśmy jak wiatr między liśćmi i chcemy, by szeleściły one w sposób nieprzerwany – mówi starszy wykładowca języka angielskiego Katarzyna Radke. 

 

– Projekt WELL  (Worlds of Experience for Language Learning), zorganizowany przez Centrum Zasobów Edukacyjnych w zakresie Kultury i Języka (CERCLL), był dla mnie jednym z ciekawszych interkulturowych szkoleń zorganizowanych przez Uniwersytet Arizona – mówi Katarzyna Radke.  

Celem projektu była pomoc pracownikom dydaktycznym w maksymalnym wykorzystaniu możliwości immersyjnych narzędzi cyfrowych, służących do ożywiania świata poznawanego w ramach zajęć. Projekt przygotowywał nauczycieli do angażowania studentów w tworzenie VFEs (Virtual Field Experiences), czyli doświadczania świata na odległość. Techniki te ułatwiają naukę języków obcych i zrozumienie globalnych problemów dzięki możliwości zdalnej współpracy studentów z całego świata. 

 

– Reprezentuję Studium Językowe i od wielu, wielu lat w nim uczę, a cały czas mam poczucie pewnego niespełnienia – mówi Katarzyna Radke. – Przygotowujemy naszych studentów do egzaminów, do kolejnych certyfikatów, ale w naszym nauczaniu brakuje elementu praktyki. Wykorzystania języka w celach komunikacyjnych, zaangażowania do współdziałania, interakcji z ludźmi z innych krajów. Język to narzędzie współpracy. Umiejętności komunikacyjne najłatwiej nabyć, korzystając z programów międzynarodowej wymiany. Jednak nie wszyscy wyjeżdżają na stypendia zagraniczne, zatem bardzo nam w studium zależało, by pomóc studentom tu, na miejscu – wyjaśnia. 

Zadaniem Katarzyny Radke jest internacjonalizacja Studium Językowego, czyli wspieranie nauczycieli w działaniach, które by realizowały ów praktyczny cel. Dlatego uważa ona, że warto korzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących współpracy, oferowanych przez uczelnie, których misją jest łączenie kultur i które zapraszają innych wykładowców, by mieć u siebie coś w rodzaju międzykulturowego tygla nauki. Przykładem jest współpraca z CERCLL, które skupia nauczycieli, badaczy i naukowców z różnych środowisk kulturowych, z dużym doświadczeniem w nauczaniu, wokół idei promocji języków, interkulturowości i rozpowszechniania badań nad nauką języków. Stworzona w Arizonie grupa posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technologii edukacyjnych i strategii projektowania cyfrowego. CERCLL oferuje różnorakie bezpłatne szkolenia i konferencje dotyczące nauczania języków obcych, interkulturowości i narzędzi cyfrowych (https://cercll.arizona.edu/mission/). 

 

Według Katarzyny Radke korzystanie z doświadczeń tego ośrodka byłoby dla nas znakomitym rozwiązaniem. Uniwersytet Arizona, dzięki państwowemu dofinansowaniu, funkcjonuje w sieci 16 tamtejszych uniwersytetów. Dla nas znakomitą platformą do wymiany doświadczeń i wzajemnego dokształcania się mógłby być nasz Uniwersytet Europejski EPICUR. Każda z 9 stowarzyszonych w nim uczelni dysponuje własnym studium językowym oraz centrum wsparcia dydaktyki. 

– Nawiązanie głębszej współpracy, dzielenie się materiałami, pomocami dydaktycznymi, sposobami uczenia opłacałoby się wszystkim stronom – dodaje Radke. – Przykładów inicjatyw, w których uniwersytety współpracują ze sobą i dzielą się wiedzą i szkoleniami, jest więcej. Warto tu wspomnieć o kursach oferowanych przez Open Networked Learning oraz UNICollaboration, które przygotowują wykładowców do prowadzenia projektów studenckiej współpracy online. Z ich warsztatów skorzystało już kilkoro wykładowców ze Studium Językowego. Jednak samo szkolenie wykładowców nie wystarczy, ponieważ trzeba zadbać, aby wykorzystali oni zdobyte umiejętności w pracy ze studentami – przypomina.  

 

Według naszej rozmówczyni w tym celu należy opracować system zachęt dla nauczycieli. W Arizonie, w projekcie WELL otrzymują oni stypendium na realizację projektu studenckiego i bezpłatny dostęp do platform edukacyjnych. Inne uniwersytety oferują dodatki motywacyjne, punkty do awansu, możliwość wyjazdu na konferencje czy szkolenia na uczelnie partnerskie albo też udział w programach ERASMUS+…  

– Internationalisation at Home to niskie koszty i duża dostępność. Poza używaniem języków obcych projekty wymiany wirtualnej pozwalają studentom wspólnie rozwiązywać problemy, pracować nad konfliktami, ćwiczyć umiejętność międzynarodowej współpracy online. W ramach konkursów projakościowych UAM i poza nimi Studium Językowe zrealizowało 29 międzynarodowych projektów online, w których udział wzięło łącznie ponad 500 studentów naszej uczelni. Mamy naturalnych partnerów z Unii Europejskiej – na przykład wspomnianego już EPICUR-a. Mamy kontakty, centra, koordynatorów do współpracy międzynarodowej, językowej i wszelkiej innej. Nasi studenci potrzebują spojrzenia na świat z rożnych perspektyw. Nic, tylko działać! 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.