Wersja kontrastowa

Forum EPICUR w trybie on-line

Żródło:epicur.amu.edu.pl
Żródło:epicur.amu.edu.pl
Obraz

Dzisiaj ( 9 grudnia) rozpoczęło się Forum Konsorcjum EPICUR, w którego skład wchodzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Gospodarzem tej edycji jest Instytut Technologiczny w Karlsruhe (KIT). Forum potrwa do 11 grudnia, jego celem jest wymiana doświadczeń i rozwijanie współpracy między uczelniami partnerskimi.  

Forum ma na celu wspólną dyskusję studentów, nauczycieli, badaczy, pracowników administracyjnych oraz specjalistów na tematy poświęcone przedsiębiorczości i zrównoważonemu rozwojowi. Wśród podejmowanych zagadnień znajdą się m.in. „miasta jutra” czy Start-up'y,  będzie też czas na wirtualny networking.

Forum rozpoczęli  studenci dyskutując na temat programu Erasmus, po południu zaś głos zabrali  prezydent konsorcjum EPICUR prof. Michel  Deneken (University of Strasbourg) oraz prof. Thomas Hirth (Karlsruher institut für technologie).

Prof. Michel  Deneken w swoim wystąpieniu podkreślił rolę forum, jako miejsca wymiany opinii, poszukiwania nowych rozwiązań. Spotkanie choćby w wersji on-line są formą walki z pandemią, way of resilience to say „no” to the virus, walki o post-covidową wiosnę. Prof. Deneken mówił też o roli nauki we współczesnym świecie. Jego zdaniem to właśnie nauka powinna poszukiwać prawdy bez względu na obowiązujące ramy polityczne, ekonomiczne, historyczne, czy kulturowe — Our values are not from the old world, but are now more important than ever (Nasze wartości nie pochodzą z przeszłości, ale są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek).

 

Prof. Thomas Hirth odniósł się do idei współpracy jako niezbędnego elementu transformacji, jaka zachodzi obecnie w całej Europie. To właśnie uczelnie wyższe powinny inicjować dyskusje na temat zagrożeń i wyzwań nowego świata, takich jak postępująca wirtualizacja czy ekologia. Optymistycznie wyraził, iż: the power of transformation will help us solve important problems in the 21st century (potęga transformacji pomoże nam rozwiązać zasadnicze problemy XXI wieku).

W kolejnych dniach odbędą się następne spotkania i dyskusje
UAM jest częścią konsorcjum EPICUR od 2019 roku, w ramach unijnego projektu Uniwersytetów Europejskich. W skład konsorcjum wchodzi 8 uczelni: University of Strasbourg (lider projektu), (Francja); University of Amsterdam (Holandia); Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy); Karlsruher institut für technologie (Niemcy); University of Haute‐Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria); Aristotle University of Thessaloniki (Grecja) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

zob. też 

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminowa strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Ich idea utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.
 

Dodatkowe informacje o wydarzeniu (m.in. program oraz sylwetki prelegentów) znajdują się na stronie: https://epicur.education/event/epicur-annual-forum
 

Informacje o Konsorcjum EPICUR dostępne są na stronie: http://epicur.amu.edu.pl 

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.