Wersja kontrastowa

EPICUR planuje przyszłość

Screenshot ze spotkania
Screenshot ze spotkania

Konsorcjum EPICUR planuje rozszerzyć listę członków o jeden z uniwersytetów skandynawskich. W piątek, 2 lipca obradował Komitet Sterujący sieci, w którym zasiadają rektorzy uczelni tworzących ten uniwersytet europejski. Wspólne z zaproszonymi ekspertami rozmawiano o kierunkach dalszego rozwoju federacji, która do wiosny przyszłego roku planuje złożyć wniosek grantowy o dalsze finansowanie przez kolejnych 6 lat.

– Po zakończeniu fazy pilotażowej nadchodzi moment wdrożenia w życie pełnej gamy aktywności, tak na polu dydaktyki, jak i badań naukowych – mówi prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do spraw współpracy międzynarodowej prof. Rafał Witkowski.  Rektorzy zatwierdzili wspólne dla ośmiu uczelni kierunki badań naukowych, przyjęli ofertę dydaktyczną na nadchodzący rok akademicki, w której większość zajęć powinna być prowadzona hybrydowo. – Po raz pierwszy do oferty edukacyjnej włączono jako test tzw. mikrokwalifikacje (microcredentials), a także uzgodniono zasady ewentualnego rozszerzenia konsorcjum o jeden uniwersytet skandynawski. Dyskutowano również o wspólnej polityce językowej uczelni wchodzących w skład konsorcjum EPICUR, przyjęciu zasad EDI oraz promocji wirtualnego campusu, dzięki któremu studenci i wykładowcy mogą się komunikować – dodaje prof. Rafał Witkowski. Na zakończenie podjęto decyzję, że następne spotkanie Komitetu Sterującego odbędzie się w październiku w Tessalonikach, gdzie zapadnie ostateczna decyzja dotycząca rozszerzenia  EPICURa.

Posiedzenie Komitetu Sterującego poprzedziła seria spotkań (22-24 czerwca) i warsztatów on-line dla wszystkich uniwersytetów skupionych w konsorcjum pod nazwą EPICUR Summer Days. Pomimo trudnego czasu pandemii, federacji udało się zaprojektować i wdrożyć systemu rejestracji studentów (VURS) oraz platformę do nauczania zdalnego (VCLP), które razem tworzą EPICUR Inter-University Campus.

Dużym sukcesem okazał się również warsztat dotyczący kryteriów oceny zaangażowania naukowego pracowników uczelni EPICUR, a także warsztaty z udziałem studentów.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest częścią konsorcjum EPICUR od 2019 roku, w ramach unijnego projektu Uniwersytetów Europejskich. W skład konsorcjum wchodzi 8 uczelni: University of Strasbourg (lider projektu), (Francja); University of Amsterdam (Holandia); Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy); Karlsruher institut für technologie (Niemcy); University of Haute‐Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria); Aristotle University of Thessaloniki (Grecja) oraz UAM.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminowa strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

zob. też Inauguracja konsorcjum EPICUR

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.