Opinie
Prof. K. Przyszczypkowski

Projekt ,,Szkoła Nestorów’’ to nowość na uniwersyteckiej mapie. U podstaw naszych spotkań leżała idea społeczna – idea spotkań towarzyskich.

prof. Przemysław Czapliński

Język ze swojej istoty nie jest demokratyczny, ponieważ istnieją w nim reguły. Można z nim bardzo wiele zrobić, ale na szczęście nie da się go jeszcze posiąść. Każda próba demokratyzacji języka, np. stworzenia reguł, które by pozwalały, w ramach głosowania, zażyczyć...

Fotografia w nagłówku
Treść
Nowy rok akademicki tuż za rogiem. Jak co semestr, działające na naszej uczelni Stowarzyszenie ESN UAM Poznań przeprowadziło rekrutację na opiekunki i opiekunów studentek i studentów zagranicznych przyjeżdżających do nas na wymianę, jednak ta edycja była wyjątkowa z wielu powodów
Fotografia w nagłówku
Treść
Ze zdziwieniem, a nawet smutkiem, przyjąłem ostry protest skierowany przeciwko samorządom miejskim, chcącym budować miejskie pasieki. I nie mówię tu o podstawach merytorycznych badań nad konkurencyjną relacją do zasobów pomiędzy pszczołą miodną, a szeroką grupą dzikich pszczół.
Fotografia w nagłówku
Treść
Dr Bogdziewicz przez długi czas nie utożsamiał się z określeniem „ekolog” – zwłaszcza w języku polskim obarczone jest ono skojarzeniami, których nie lubi. Jako naukowiec zajmujący się ekologią lasu, w szczególności zaś ewolucją lat nasiennych, problemy te widzi dużo szerzej.
W mojej ocenie, polityka finansowania i sposób działania NCBiR doprowadziły do zmarnotrawienia ogromnych środków finansowych.
UAM w fotografii
Polecane
Nowości UAM.TV