Nagrody

Fotografia w nagłówku
Anna Borowiak
25 czerwca w dawnym Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas kierunek filologia koreańska otrzymał dwa Certyfikaty Akredytacyjne ─ za studia I oraz II stopnia. Ponadto studiom I stopnia przyznano Wyróżnienie Nadzwyczajne „Laur Europejski”.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Tegoroczna Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego została przyznana prof. Przemysławowi Urbańczykowi. Laureat odebrał nagrodę na uroczystości, która odbyła się w Collegium Historicum UAM.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Tradycyjnie w święto patronów miasta Piotra i Pawła odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta Poznania. Sesja, jak co roku, poświęcona została wybitnym postaciom naszego miasta. W tym roku wyróżnionych zostało aż trzech naukowców z UAM.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Antonina M. Tosiek jest studentką filologii polskiej II roku studiów magisterskich. W tym roku nakładem Biura Literackiego ukazał się jej debiut poetycki pt. ,,storytelling’’, a także zdobyła Studenckiego Nobla w kategorii dziennikarstwo i literatura.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Z Julią Orłowską, tegoroczną laureatką Studenckiego Nobla rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
Adrian Wykrota
W Sali Senatu UAM ogłoszono nazwiska laureatów konkursu na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych (Wydział Chemii, Fizyki oraz Matematyki i Informatyki)