Mapping na fasadzie Collegium Martineum - otwarcie Centrum Szyfrów ENIGMA

Fotografia tygodnia