Wersja kontrastowa

Nowy rok akademicki na UAM oznacza zmiany

Nowy rok akademicki na UAM niesie z sobą znaczące zmiany. Nowa struktura organizacyjna to najważniejsza z nich, ale nie jedyna. Kolejne wyzwania przed nami, a wśród nich m.in. zdobycie statusu uczelni badawczej, międzynarodowy audyt Uniwersytetu, tworzenie nowych kierunków w ramach Konsorcjum EPICUR. O tych wyzwaniach była mowa na konferencji prasowej w Collegium Minus. 

 

Od 1 października w życie wchodzi nowy statut, regulamin organizacyjny oraz rozporządzenia Rektora, które zmieniają strukturę organizacyjną UAM zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce.

 - Uniwersytet będzie podzielony na pięć Szkół Dziedzinowych, kierowanych przez Prorektorów. W tym podziale odnosimy się do decyzji ministerialnej z 2018 roku, kiedy wprowadzono nowy katalog dziedzin i dyscyplin naukowych – wyjaśniał dziennikarzom Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

 

Już wkrótce dwadzieścia wydziałów dyscyplinowych kierowanych przez Dziekanów (w tym siedmiu nowych) będzie podlegało Szkołom: Nauk o Języku i Literaturze, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych oraz Nauk Przyrodniczych. Odtąd jednostki zamiejscowe w Słubicach, Pile, Kaliszu i Gnieźnie będą funkcjonowały jako filie UAM. Filia w Kaliszu nadal nazywać się będzie Wydziałem, choć bez statusu wydziału dyscyplinowego.

 

Wkrótce 37 500 studentów rozpocznie nowy rok akademicki na UAM, z czego ponad 15 tys. na pierwszym roku studiów.

- Zrobimy wszystko, by proces dydaktyczny, który na skutek zmian będzie się toczył nieco inaczej, odbywał się spokojnie i bez wielkich rewolucji dla studentów. Mamy nadzieję, że podział na szkoły dziedzinowe znacznie usprawni zarządzanie dydaktyką i gospodarowania salami  - zapewniała Prorektor ds. studentów, prof. Bogumiła Kaniewska.

 

Ze względu na zmianę struktury część studentów znajdzie się na nowych wydziałach, a niektórzy będą mieli nowych dziekanów. Reformę przejdą dziekanaty - ich funkcję przejmą Biura Obsługi Studenta znajdujące się w tych samych pomieszczeniach, co dotychczas. Ich pracownicy będą jednak udzielać pomocy żakom z różnych wydziałów. Od roku 2019/2020 stypendia będą przysługiwały tylko podczas 6 lat studiów. Jeśli ktoś zdecyduje się na nowy kierunek lub będzie studiował dłużej, świadczenia te nie będą mu przysługiwały. Warto też wspomnieć, że dwa kierunki – pedagogika specjalna i pedagogika wczesnoszkolna staną się kierunkami pięcioletnimi.

 

Uniwersytety skupione w europejskim Konsorcjum EPICUR, a wśród nich UAM stworzą wspólny kampus, który ma doprowadzić do powstania wspólnych kierunków studiów, co zaowocuje lepszą mobilnością studentów. Uroczystą inaugurację projektu zaplanowano na 7 listopada w Brukseli.

- Najważniejszym celem projektu jest stworzenie modelu funkcjonowania Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzorem dla kolejnych uczelni przystępujących do programu – mówiła prof. Kaniewska. 

 

Nowy rok akademicki na UAM będzie wiązał się z ważnym wyzwaniem, jakim jest międzynarodowa ewaluacja. – Będziemy pierwszym polskim, klasycznym Uniwersytetem, który dobrowolnie podda się zewnętrznej ocenie, zarówno procesów zarządczych, jak i kształcenia. Chcemy pokazać, że jesteśmy Uniwersytetem Europejskim w każdym tego słowa znaczeniu, że nasze kształcenie, które jest bliskie badaniom naukowym, spełnia wszystkie standardy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej i w światowej nauce i dydaktyce – zapowiedziała Prorektor ds. kształcenia, prof. Beata Mikołajczyk.

 

– Będziemy pierwszym polskim, klasycznym Uniwersytetem, który dobrowolnie podda się zewnętrznej ocenie, zarówno procesów zarządczych, jak i kształcenia. Chcemy pokazać, że jesteśmy Uniwersytetem Europejskim w każdym tego słowa znaczeniu, że nasze kształcenie, które jest bliskie badaniom naukowym, spełnia wszystkie standardy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej i w światowej nauce i dydaktyce – zapowiedziała Prorektor ds. kształcenia, prof. Beata Mikołajczyk.

Prof. Mikołajczyk zapewniła o kontynuacji i poszerzeniu programu BESTStudent kierowanego do najlepszych studentów UAM.

 

Czytaj też: Uczelnia badawcza. UAM „przesłuchiwany”

 

Działania na uczelni wymagają wsparcia finansowego. Częściowo zapewniają go dwa projekty Uniwersytet Jutra, dzięki którym uczelnia otrzymała znaczące środki na wparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich i rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni. W projektów ramach zawiązano współpracę z firmami (np. w postaci projektów stażowych), ale również podnoszona jest jakość infrastruktury i wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne. W przetargu zostało wyłonione przedsiębiorstwo, które implementuje rozwiązania dla studentów i pracowników – intranet oraz platformę edukacyjno-informacyjną opartą o rozwiązania chmurowe w Office 365 i zintegrowaną z systemem USOS.

– Po jednym kliknięciu będzie można nawiązać komunikację z grupą, prowadzić zajęcia on-line dla seminarzystów, również z innych uniwersytetów  - powiedział Prorektor ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Marek Nawrocki.

 

Uczelnia pracuje również nad wdrożeniem narzędzi wsparcia dla badań naukowych oraz najlepszych studentów. - Wraz z Microsoftem dajemy możliwość stworzenia obliczeń chmurowych i analiz czyli oprogramowania, które będzie dostępne on-line - podkreślił prof. Nawrocki.

 

Ważną konsekwencją Ustawy 2.0 jest utworzenie nowej kategorii uczelni wyższych w Polsce – uczelni badawczych, których będzie nie więcej niż 10. UAM chce znaleźć się w ich gronie. 

– Uniwersytet badawczy to szereg wyzwań, jakie musimy sobie postawić, ale też dodatkowe środki finansowe na realizację zadań bardzo silnie zorientowanych na badania naukowe – podkreślił Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Ryszard Naskręcki.

Procedura wyboru uczelni badawczych jest w toku. W czerwcu UAM złożył wniosek, który ocenia panel międzynarodowych ekspertów. Na przełomie października i listopada możemy spodziewać się ogłoszenia wyników.

 

Prof. Naskręcki przedstawił również założenia działalności Szkoły Doktorskiej, która zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie.

- Stworzyliśmy jedną Szkołę Doktorską, która będzie miała swoje „oddziały” w szkołach dziedzinowych. Kształcenie doktorantów będzie w większym stopniu scentralizowane, ponieważ zależy nam na jego silnym umiędzynarodowieniu, zarówno tu na miejscu, jak i poprzez wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

 

Nowy rok akademicki na UAM wiąże się także z remontami i inwestycjami.

- Przybędzie nowych obiektów sportowych – do końca roku 2019 roku na Morasku zostanie oddany do użytku stadion lekkoatletyczny – informuje Prorektor ds. kadry i finansów, prof. Tadeusz Wallas. - W ramach tego obiektu będzie można korzystać z sześciotorowej bieżni, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej krytego sztuczną trawą. Uruchomiony będzie też kort tenisowy i siłownia zewnętrzna.

 

Uniwersytet podpisał już ostateczna umowę z z biurem architektonicznym DEDECO z Warszawy, które wygrało konkurs i zaprojektuje nowy akademik na Morasku. Najpóźniej  marcu powstanie końcowy projekt, do tego czasu uczelnia uzyska też wszystkie niezbędne pozwolenia, aby wiosną ogłosić przetarg na wykonawcę nowoczesnej inwestycji.

 

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się we wtorek 1 października o godz. 10.00 w Auli Uniwersyteckiej. 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.