Nasze diamenty. Karolina Dziadura

Fotografia w nagłówku
fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota

Siedmioro wybitnych studentów z UAM otrzymało granty w ramach programu Diamentowy Grant. To już 7. edycja konkursu, o którym mówi się, że otwiera drzwi do kariery naukowej.

Program adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich  oraz studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Aby ubiegać się  o grant kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. To właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Nasi studenci naleźli się w elitarnej grupie 80 osób z całej Polski dla których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało ponad  16 mln zł. Na realizacje swoich pierwszych samodzielnych projektów mogą dostać aż 220 000 zł. W trakcie ich trwania (od 12 do 48 miesięcy) otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości do 2 500 zł miesięcznie, resztę przeznaczą na badania.

W gronie wyróżnionych studentów z UAM znaleźli się - Joanna Sokołowska i Mateusz Zmudziński z Wydziału Biologii,   Małgorzata Elżbieta Bołt i Dawid Marcinkowski z Wydziału Chemii, Agnieszka Aneta Waligóra z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Karolina Jadwiga Dziadura z Wydziału Fizyki oraz Marcin Paweł Mielewczyk z Wydziału Historycznego.

Dzisiaj rozmawiamy z Karoliną Dziadurą.

 

fot. Adrian Wykrota

 

- Moim głównym astronomicznym zainteresowaniem są planetoidy mówi Karolina Dziadura studentka astronomii na Wydziale Fizyki UAM. Karolina jest jedną z ośmiorga laureatów tegorocznego konkursu „Diamentowy Grant”. Aktualnie pracuje nad wyznaczaniem rozmiarów planetoid wraz z niepewnościami przy użyciu zakryć gwiazd przez asteroidy. Ministerialny diament przyniósł jej projekt pt. „Detekcja efektu Jarkowskiego na podstawie udokładnionych pomiarów astrometrycznych”..

Karolina udziela się w kilku projektach badawczych realizowanych przez uczelnie. Jest współautorem dwóch publikacji, a poza tym aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki badań w postaci referatów i posterów. Aktywnie działa też w kole naukowym angażując się w działalność popularnonaukową.

Jak mówi, pieniądze z grantu przeznaczy na zakup komputera do obliczeń, wyjazdy na międzynarodowe konferencje oraz rozwój osobisty. I choć nie przyznaje się do tego głośno, po cichu marzy też, że realizacja grantu pozwoli jej w przyszłości kontynuować karierę naukową na uczelni.

Poza osiągnięciami naukowymi Karolina ma też na swoim koncie kilka znaczących sukcesów sportowych. Jest aktywną zawodniczką karate nagradzaną na zawodach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i akademickim za które w tym roku akademickim została wyróżniona przez Rektora UAM oraz przez Fundacje UAM uzyskując stypendium sportowe i nagrodę dla najlepszego sportowca.  

 

Polecamy również:
Siedmioro wspaniałych z diamentowymi grantami!

Życie Ogólnouniwersyteckie