Wersja kontrastowa

Dziś pogrzeb profesor Teresy Rabskiej

prof. Teresa Rabska
prof. Teresa Rabska

 

7 sierpnia br. odeszła na zawsze Pani Profesor Teresa Rabska z Wydziału Prawa i Administracji UAM, Prorektor Uniwersytetu w latach 1984-1985.  Uroczystości pogrzebowe śp. Profesor Teresy Rabskiej rozpoczną się 17 sierpnia 2018 r. mszą świętą o godzinie 11.00 w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Środzie Wielkopolskiej przy Placu Kościelnym 1. Po jej zakończeniu odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Nekielskiej 21 w Środzie Wielkopolskiej.

Profesor Teresa Rabska była współtwórczynią dziedziny publicznego prawa gospodarczego, wybitną przedstawicielką poznańskiej szkoły administratywistów, autorką licznych publikacji naukowych, nauczycielką wielu pokoleń polskich prawników. Była też pierwszą w historii UAM kobietą, która pełniła funkcję Prorektora (1984-1985).

Polecamy: Wspomnienie o prof. Rabskiej i prof. Kępińskim

Profesor Teresa Rabska pełniła także funkcje: kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, członkini Rady Naukowej Instytutu Państwa i Prawa PAN w Warszawie, członkini Komitetu Nauk Prawnych PAN, członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redaktor naczelna „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”.

Była ekspertem Sejmu i Senatu (1989-1999), brała udział w pracach nad reformami kształtującymi system administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowała w Zespole ds. Reorganizacji Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów (1992), Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP (1994), Radzie ds. reform ustrojowych państwa (1998), była członkinią Rady Służby Cywilnej (1996-1999).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku została Honorową Obywatelką Miasta Poznania.

Prof. Teresa Rabska była przykładem uczonej, która potrafiła znakomicie połączyć swą bogatą aktywność naukową, z zaangażowaniem w sprawy publiczne, zarówno w macierzystej uczelni, jak i poza nią – wspomina dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Roman Budzinowski. Charakteryzowało ją bardzo rzetelne podejście do podejmowanych prac i funkcji, a jednocześnie pogoda ducha i życzliwość dla ludzi – dodaje dziekan WPiA UAM.

Wydarzenia Wydział Prawa i Administracji

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.