Wersja kontrastowa

Cieszmy się więc! Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Obraz

- Inauguracja nowego roku akademickiego, to wielkie święto akademickiej wspólnoty, każdej towarzyszy wiele rozmaitych emocji:  nadzieja, ciekawość, radość. Jednak w tym roku słowa XIII wiecznej pieśni studenckiej „Cieszmy się więc” Gadeamus igitur – brzmią wyjątkowo donośnie i wyjątkowo dosłownie. Wracamy w mury uczelni do sal wykładowych, bibliotek i laboratoriów po 1,5 rocznej pandemicznej banicji – mówiła otwierając nowy rok akademicki 2021/2022 Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Tegoroczna inauguracja mimo niepewnej sytuacji z związanej z pandemią Covid-19 odbyła się tradycyjnie, w Auli UAM, ale zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

W swoim wystąpieniu Pani Rektor wiele miejsca poświęciła pandemii. Podkreślała, że mimo ograniczeń, jakie ze sobą niosła, udało się zachować rytm życia uczelni, w tym trudnym dla wszystkim czasie.  

- Dziś u progu nowego roku akademickiego, bardziej niż radość czuję wdzięczność wobec naszej wspólnoty akademickiej. Inauguracja to najlepszy moment aby podziękować Państwu: za miniony rok, za pracę w niełatwych warunkach, za gotowość niesienia pomocy - mówiła.

 

W kolejnych słowach swojego wystąpienia Pani Rektor odniosła się do tych działań, które w ubiegłym roku akademickich zostały zapoczątkowane, z myślą o przyszłości UAM. Wśród nich wymieniła przyjęcie strategii dla UAM na lata 2020-2030, rozwój programu ID UB, aktywność dydaktyczną w ramach projektu Epicur a także przygotowania do federalizacji uczelni poznańskich. Kilka minut przed rozpoczęciem uroczystości związanych z inauguracją, przez przedstawicieli uczelni poznańskich podpisany został list intencyjny w tej sprawie.

 

W swoim przemówieniu Pani Rektor sporo miejsca poświęciła przyszłości i zobowiązaniom, jakie będzie ona nakładać na Uniwersytet. 

 

Jaką przyszłość projektujemy – pytała Pani Rektor. UAM od lat zajmuje ważną pozycję wśród poznańskich uczelni – III uniwersytet w kraju, uczelnia badawcza, czy ta pozycja nam wystarcza? – pytała.

Drogowskazem, za którym powinniśmy podążać, jest podpisana w czerwcu tego roku Magna Charta Universitatum – dokument,  w którym znajdują się fundamentalne zasady, na jakich powinna opierać się misja uniwersytetu w Europie i na świecie. W najnowszym dokumencie, obok znaczenie: "wolności akademickiej" i "autonomii" znajduje się zapis „o społecznej odpowiedzialności uniwersytetu zarówno w perspektywie lokalnej jak i globalnej”.

-  Uniwersytet europejski,  to uniwersytet, który nie wyrzeka się odpowiedzialności za kształt współczesnego świata ponieważ, parafrazując słowa Stanisława Lema, „nie można równocześnie dokonywać odkryć i wymawiać się od ponoszenia odpowiedzialności za ich konsekwencje” – mówiła Pani Rektor.

 

- My społeczność akademicka UAM, od takiej odpowiedzialności wymawiać się nie chcemy. Nasza Strategia uchwalona przez Senat UAM jest dokumentem opartym, nie tyko na oczywistych założeniach ciągłego rozwoju, postępu, innowacyjności, ale i na zestawie wartości wyznaczających kierunki i granice w rozwoju naszego uniwersytetu. Te wartości to: wspólnota czerpiąca z wielkopolskiego dorobku pracy u podstaw, wolność i autonomia uniwersytetu we wszelkich jej przejawach, to w końcu etyczność  dochowania najwyższych standardów w zakresie uprawiania nauki i kształcenia.

Fot. A. Wykrota

 

Zwracając się do studentów Pani Rektor mówiła :

- Światu potrzeba mądrych, myślących i odważnych młodych  ludzi, takich którzy zrozumieją, że nic nie dzieje się samo, że kształt rzeczywistości zależy od nas samych . Przyszłość należy do was, i to od was zależy jaką ona przybierze postać. Wciąż jeszcze możemy wybierać między troską o naturę a cywilizacyjną wygodą prowadzącą do klimatycznej apokalipsy, między szacunkiem dla każdego człowiek a wiarą w narzucone etykietki i stereotypy. Między gotowością do rozmowy i zrozumienia a pokusą ulegania populizmowi i narzucaniu racji.

Fot. A. Wykrota

W trackie uroczystości wręczone zostały medale „Palmae Universitatis Posnaniensis”. W tym roku otrzymali je: fizyczka prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak i filolog klasyczny prof. Ignacy Lewandowski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak specjalizuje się w nanomateriałach oraz fizyce doświadczalnej. Prof. Ignacy Lewandowski to mistrz mowy polskiej i języka łacińskiego. Od lat jest niestrudzonym propagatorem kultury antycznej i autorem znakomitych książek dotyczących kultury i literatury łacińskiej. 

Wykład inauguracyjny pt. „Krótka historia fal grawitacyjnych” wygłosiła prof. Agnieszka Kryszczyńska z Instytutu – Obserwatorium Astronomiczne UAM

Fot. A. Wykrota

W trackie uroczystości wręczone zostały nagrody dla najlepszych, najlepiej ocenianych przez studentów, nauczycieli akademickich: Praeceptor Laureatus i Praeceptor Optimus.

Nagrodę dla najlepszego dydaktyka – otrzymały 22 osoby.

Mgr Bas van der Ham z Wydziału Anglistyki

Dr Wiesław Banach z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Dr Jakub Niebieszczański z Wydział Archeologii

Dr Andrzej Zieleziński z Wydziału Biologii

Prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb z Wydziału Chemii

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kwiatkowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki z Wydziału Filozoficznego,

Dr Magdalena Grajek z Wydziału Fizyki

Dr Paweł Motek z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski z Wydziału Historii

Dr Dorota Blinkiewicz z Wydziału Matematyki i Informatyki

Dr Tymoteusz Horbiński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska             Wydziału Nauk o Sztuce

Dr Krzysztof Duda z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Dr Justyna Duch-Adamczyk z Wydziału Neofilologii

Mgr Anna Bryłowska z Wydziału Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Dr Michał Krotoszyński z Wydziału Prawa i Administracji

Dr Joanna Urbańska z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Dr Marcin Hermanowski z Wydziału Socjologii

Dr Mirosław Radoła z Wydziału Studiów Edukacyjnych

Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot z Wydziału Teologiczny

Dr Sylwia Szykowna z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Fot. A. Wykrota

Statuetkę „Praeceptor Optimus” dla dydaktyka, który trzykrotnie triumfował w konkursie  „Praeceptor Laureatus” otrzymał w tym roku dr inż. Michał Ren z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Medalami: „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu” nagrodzonych zostało 14 absolwentów:

Łukasz Juda z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Adam Dominik Telążka   z Wydziału Archeologii  

Michał Sulik z Wydziału Chemii

Klaudia Srul z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Jędrzej  Jakubowski z Wydziału Historii

Weronika Gościańska z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Julia Stachura z Wydziału Nauk o Sztuce

Aleksandra Konieczna z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Aleksandra Urbaniak z Wydziału Neofilologii

Maria Katańska z Wydziału Prawa i Administracji

Martyna Anna Krystman z Wydziału Prawa i Administracji

Paweł Ciesielski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki  

Monika Kiszka z Wydziału Studiów Edukacyjnych

Maciej Szymczak z Wydziału Teologicznego.

Fot. A. Wykrota

A laureatami Studenckiego Lauru zostali Anna Czombik z Wydziału Chemii UAM oraz Kinga Zawada z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.

 

 

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.