Wersja kontrastowa

Anna Schmidt-Fiedler. Dla zrównoważonego rozwoju

Anna Schmidt-Fiedler
Anna Schmidt-Fiedler

- To, co robię, autentycznie mnie interesuje. Jestem pasjonatką idei zrównoważonego rozwoju (ZR), innowacji i trendów społecznych, szeroko rozumianej współpracy i zaangażowania społecznego. Ten profil społecznikowski jest dla mnie niezwykle ważny i cieszę się, że mam okazję realizować go także w pracy zawodowej – mówi Anna Schmidt-Fiedler.

 

 

Moja rozmówczyni odpowiada na UAM m.in. za budowanie mocnych relacji z otoczeniem społecznym – z grupami formalnymi i nieformalnymi, z organizacjami pozarządowymi (prowadzi własną fundację). W ostatnim czasie dała się poznać z zaangażowania w promowanie i nagłaśnianie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju - choćby dzięki współpracy z Uniwersyteckim Studiem Filmowym i naukowcami UAM. Jak mówi: UAM jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni z 2017 roku. Dla nas oprócz edukacji i badań, niezwykle ważna jest trzecia misja. Budujemy relacje, by odpowiadać na problemy społeczne, a użyteczność społeczna uczelni jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważna.

Czym jest zrównoważony rozwój i dlaczego akurat 17 celów? To, zdaniem Anny Schmidt-Fiedler, idea zakładająca holistyczne podejście do wyzwań i problemów. Założenie, że przyroda, człowiek, społeczeństwa nawzajem się przenikają. To z jednej strony dobre instytucje, wszelkie równości, rozwój regionów – dobrostan społeczny, z drugiej walka ze zmianami klimatycznymi, utrzymanie bioróżnorodności i troska o wszelkie życie na ziemi i w wodzie. Dotychczas rozwój często był rozumiany wąsko, bez oglądania się na skutki przyrodnicze i społeczne. Firmy i państwa nadmiernie korzystały z zasobów zwłaszcza przyrodniczych, mając na uwadze swój rozwój. Lokalne społeczności, szczególnie w krajach południa, były eksploatowane, ale… raportowano rozwój. Teraz, jej zdaniem, zmienia się podejście. W dużym uproszczeniu – postęp opierający się o dewastacje przyrodnicze i destrukcje społeczne nie może być postrzegany jako rzeczywisty rozwój.

- W 2015 ONZ wyznaczyła cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, zakładając, że każde państwo powinno je realizować – mówi Anna Schmidt-Fiedler. - Osiągnąć cele, z jednej strony ekologiczne, takie jak bioróżnorodność, minimalizowanie emisji dwutlenku węgla, powstrzymywanie zmian klimatycznych, a z drugiej strony kwestie równości: dobrej edukacji, dostępu do usług zdrowotnych, budowanie partnerstw. To wszystko się przeplata. Oczywiście, już wiemy, że perspektywa roku 2030 jest nierealna, ale nie możemy ani zostać w tyle, ani tym bardziej pozwolić sobie na ignorowanie zaleceń. Faktem jest, że początkowo ZR był traktowany jako górnolotne, niewiele znaczące hasło. Ale to w ZR kryje się pewna idea, która przebija się do mainstreamu i - jak sami to dziś widzimy - odwoływanie się do celów postawionych przez ONZ jest coraz powszechniejsze. Jednym z nowszych przykładów niech będzie Europejski Zielony Ład czyli odniesienie systemowe do ZR. Odwołuje się do niego sektor społecznej odpowiedzialności biznesu, odnoszą się do niego uczelnie – także nasz uniwersytet, co ma znaczenie jako ważna idea, ale także przekłada się na miejsce UAM w międzynarodowych rankingach dotyczących tego zagadnienia.

Zdaniem Anny Schmidt-Fiedler w świadomości społecznej dokonała się pozytywna zmiana – idea zrównoważonego rozwoju jest coraz bardziej obecna w naszej codzienności i narracji. - Samo to, że o tym rozmawiamy, że idea ZR wytycza pewne kierunki i ramy jest swego rodzaju sukcesem – mówi. - Oczywiście można było zrobić więcej i ogromna tu rola nauki. To w badaczach i badaczkach pokłada się olbrzymie nadzieje na rozwiązanie wielu palących współczesnych problemów – wystarczy choćby wymienić możliwość „odłowienia” dwutlenku węgla z atmosfery czy rozwiązanie pozwalające kumulować i dystrybuować systemowo energię słoneczną – raptem dwa osiągnięcia, a zmieniłyby tak wiele!

Warto tu zwrócić uwagę, że pod koniec ubiegłego roku na naszej uczelni został powołany specjalny zespół, któremu przewodzi prof. Mariusz Lamentowicz. Zespół ten jest kontynuatorem poprzedniego gremium związanego z ,,Zielonym Uniwersytetem’’, tak więc pewne istotne działania zostały już podjęte, kierunki wytyczone, ale sporo jeszcze pracy przed nami. By przybliżyć ideę ZR powstał też specjalny program - Akademia Zrównoważonego Rozwoju.

- To mój autorski pomysł na propagowanie celów ZR dzięki naukowcom UAM – mówi Anna Schmidt-Fiedler. – Cykl składa się z ponad 20 krótkich wykładów popularyzatorskich, do których obejrzenia (ale także wzięcia udziału!) serdecznie zapraszamy. Pokazujemy w nich, że nasze naukowczynie i naukowcy swoimi badaniami i działaniami dydaktycznymi wpisują się w owe 17 celów ZR. Wszyscy uważamy, że rola uniwersytetu jest tutaj ogromna. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale wiemy też doskonale, że trzeba mocno się zastanowić, jak sprawić, aby to, co postuluje świat nauki przekładało się na decyzje. Niestety, polityczni decydenci działają dużo wolniej niż powinno to być konieczne z punktu widzenia nauki i to zarówno w kontekście wyzwań społecznych, jak i klimatycznych.

Wszystkie cele ONZ należy traktować równoważnie, choć z dzisiejszej perspektywy cel nr 13 czyli działania w dziedzinie klimatu może wydawać się

najistotniejszy, bowiem spina wiele wyzwań przyrodniczych i społecznych, jakich jesteśmy obecnie świadkami i uczestnikami.

Zachęcamy czytelników do wysłuchania kolejnych wystąpień w ramach serii: dr hab. Iwony Chmury- Rutkowskiej – o równości, zwłaszcza płci w różnych wymiarach, prof. Macieja Gąbki - o życiu w wodzie, dr Barbary Maćkowiak – o ogrodach społecznych i ich roli w walce ze zmianami klimatycznymi. Już we wrześniu będą one dostępne na stronie UAM.

 

 

Do tej pory, w ramach Akademii Zrównoważonego Rozwoju zostały zrealizowane następujące wykłady:


Prof. Sylwia Jaskólska, Wydział Studiów Edukacyjnych: ,,Edukacja wysokiej jakości’’Prof. Zbigniew Zwoliński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: ,,Martwa natura’’Prof. Marcin Ziółek, Wydział Fizyki: ,,Fotowoltaika jako najpewniejsze źródło czystej energii’’Dr hab. Krzysztof Stachowiak, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: 
,,Globalny przemysł a lokalny konsument’’


Dr Ariel Modrzyk, Wydział Socjologii: ,,Postulat ,,zero głodu’’ z perspektywy trzeciej dekady XXI wieku’’


Dr hab. Mikołaj Tomaszyk, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: ,,Bezpieczeństwo w transporcie miejskim filarem zrównoważonej mobilności’’Dr Agnieszka Kozłowska, Wydział Studiów Edukacyjnych: ,,Ekokonsumeryzm’’Dr Łukasz Wolski, Wydział Chemii: 
,,Czy barwna woda to nasza kolorowa przyszłość’’


Łukasz Szoszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji: 
,,Pozbawienie wolności to pozbawienie dzieciństwa’’


Dr Michał Rzeszewski, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: ,,Rozszerzona rzeczywistość współczesnego miasta’’Prof. Tadeusz Stryjakiewicz, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: ,,Nierówności przestrzenne i regionalne’’


Prof. Mariusz Lamentowicz, Wydział Geografii i Nauk Geologicznych: ,,Mokradła w antropocenie’’


Prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: ,,Ekologia i fantastyka’’


Prof. UAM dr hab. Anita Szwed, Wydział Biologii: 
,,Być kobietą. Fakty i mity o menopauzie’’


Prof. Hanna Mamzer, Wydział Socjologii: ,
,Koncepcja jednego zdrowia’’


Dr hab. Łukasz Kaczmarek, Wydział Biologii: 
,,W poszukiwaniu śpiących królewien’’Dr Krzysztof Zawierucha, Wydział Biologii: ,,Znikające krainy lodu’’

 

Czytaj też: Radosław Fiedler. Biden & Harris - Ameryka (od)nowa?

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.