Wersja kontrastowa

Zespół do spraw zmian klimatu i kryzysu środowiskowego

fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota
Obraz

28 lipca prof. Zofia Szweykowska-Kulińska powołała do życia Zespół roboczy do spraw zmian klimatu i kryzysu środowiskowego. Zespół będzie działał w ramach Szkoły Nauk Przyrodniczych UAM a do jego zadań należeć będzie m.in. diagnoza i wypracowanie dobrych praktyk związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na środowisko.

 

- Kryzys klimatyczny i ekologiczny w dobie antropocenu stanowi globalny problem, który przybiera na sile w ostatnich dekadach. Globalne ocieplenie i szóste masowe wymieranie gatunków mają wpływ na życie człowieka i ekosystemy. W związku z narastającym kryzysem środowiskowym istnieje potrzeba integracji różnych dyscyplin naukowych, gdzie ścisła współpraca i komplementarność są niezbędne do uzyskania wystarczająco szerokiego obrazu zachodzących zmian w przyrodzie. Jednocześnie wzrost świadomości społecznej na temat zachodzących zmian zależny jest od wysokiej jakości badań naukowych oraz efektywnej edukacji oraz popularyzacji realizowanej na pograniczu nauk – czytamy w preambule projektu.

 

W skład zespołu weszło dziewięcioro naukowców z UAM: prof. Mariusz Lamentowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM -  przewodniczący, prof. Ewa Bednorz, prof. UAM Witold Szczuciński, dr Agata Buchwał z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, dr Krzysztof Zawierucha, dr hab. Sławomir Cerbin, dr hab. Maciej Gąbka i dr hab. Władysław Polcyn z Wydziału Biologii UAM oraz prof. UAM Hanna Mamzer z Wydziału Socjologii UAM.

 

Do zadań zespołu należeć będzie m.in. współpraca ze środowiskiem naukowym i społecznością akademicką, otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi, w celu wymiany doświadczeń, oraz prób wypracowywania wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony klimatu. Inicjowanie i koordynacja działań badawczych oraz aplikacyjnych w środowisku akademickim UAM w celu zrozumienia zmian zachodzących w ekosystemach oraz przeciwdziałania kryzysowi środowiskowemu. Przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dotyczących globalnych zmian środowiskowych dla Senatu, władz uczelni oraz jednostek organizacyjnych UAM. A także  wypracowanie skutecznych i dobrych metod komunikowania społeczeństwa o zmianach klimatu i kryzysie środowiskowym.

zob. też 

 

Nauka Wydział Biologii
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.