Wersja kontrastowa

Wręczono Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

 

5 lipca w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM wręczone zostały Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Jak co roku, również w tym wyróżnionych zostało ośmioro osób: czterech studentów i czterech doktorantów. Wszyscy oni wykazali się osiągnięciami na polu naukowym, a także w obszarze aktywności społecznej, pracując dla dobra Uniwersytetu i społeczności lokalnej.

W uroczystości udział wzięło grono rektorskie, przedstawiciele Fundacji UAM oraz Kulczyk Foundation. Uroczystość poprowadziła prorektor ds. studenckich, prof. Joanna Wójcik.  

- Grażyna i Jan Kulczyk 22 lata temu przekazali Fundacji UAM 2 miliony złotych. Przez ten czas z odsetek, a potem i kapitału ufundowanych zostało ponad 200 stypendiów – przypomniał w swoim krótkim wystąpieniu prezes zarządu Fundacji UAM prof. Jacek Guliński. - Dzisiaj przekraczamy tę liczbę. Mam nadzieję, że dojdziemy do 300.

Uroczystość uświetnił występ muzyków z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu: prof. Roberta Adamczaka (fortepian) i solisty Adama Michalaka.  W pierwszej części przygotowanego na tę okazję programu, artyści zaprezentowali m.in. utwór z operetki „Baron cygański” Johanna Straussa - „Wielka sława to żart”.

Do tego występu nawiązała w swoim wystąpieniu JMR prof. Bogumiła Kaniewska.

- Dr Jan Kulczyk, jeden z najbardziej znanych z naszych absolwentów, odszedł 5 lat temu, nadal jednak otacza, za pośrednictwem pani Dominiki Kulczyk i Fundacji UAM, opieką naszych najzdolniejszych doktorantów i studentów. Bierzcie Państwo z niego przykład: jak już zdobędziecie wielką sławę, która nie jest żartem, to wracajcie Państwo do nas i rozsławiajcie naszą uczelnie – mówiła Pani Rektor.

Stypendia Kulczyka przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia na polu naukowym oraz za aktywność na rzecz UAM. W drodze konkursu od 1999 roku Stypendium im. dr Jana Kulczyka otrzymało 196 osób na kwotę ponad 2 milionów złotych.

Laureaci programu otrzymują 2 700 zł miesięcznie (doktoranci) lub 1 300 zł miesięcznie w przypadku studentów. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy.

Poniżej publikujemy sylwetki stypendystów:

Doktoranci:

Mgr Bartosz Łabiszak - doktorant w Szkole Nauk Przyrodniczych; dyscyplina – nauki biologiczne, promotor: prof. Witold Wachowiak

W swojej pracy doktorskiej zajmuje się badaniem procesów ewolucyjnych i demograficznych kształtujących zmienność w naturalnych populacjach drzew leśnych, w szczególności sosny błotnej. W trakcie studiów doktorskich poszerzył zakres swoich kompetencji z genetyki i genomiki populacyjnej. Wykonane badania laboratoryjne pozwoliły mu na uzyskanie wartościowych danych, które zostały opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach genetycznych.

Bartosz Łabiszak posiada bogaty dorobek naukowy. Doktorant brał udział w licznych inicjatywach badawczych, regularnie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz warsztatach i kursach dydaktycznych. Współrealizował także dwa granty NCN Opus. Regularnie uczestniczy w seminariach Instytutu Biologii Środowiska, wykładach zaproszonych gości, a także w spotkaniach dyskusyjnych Pracowni Biologii Ewolucyjnej. Pan Bartosz zdobył I miejsce w sesji referatowej podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców w Poznaniu oraz II miejsce w Konkursie Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Leśnego za prezentację posteru na 2. konferencji naukowej Instytutu Dendrologii PAN „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”. Jest ponadto wyróżniającym się popularyzatorem nauki, działa na rzecz Nocy Biologów i Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Przed dwie kadencje pełnił rolę arbitra w Sądzie Koleżeńskim.

Mgr Marcin Naranowicz doktorant w Szkole Nauk o Języku i Literaturze; dyscyplina – językoznawstwo, promotor: prof. Katarzyna Bromberek-Dyzman i prof. Guillaume Thierry z Uniwersytetu w Bangor

 

Głównym celem rozprawy doktorskiej Marcina Naranowicza jest zbadanie wpływu pozytywnego i negatywnego nastroju na przetwarzanie języka ojczystego i obcego przez osoby dwujęzyczne polsko-angielskie. Pan mgr Naranowicz wyróżnia się dużą aktywnością na polu naukowym, w szczególności publikacyjnym. Jego dorobek obejmuje dwa artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach oraz jeden artykuł w recenzji, w przygotowowaniu są kolejne 3. Doktorant bierze udział w 4 projektach naukowych NCN, jest także wykonawcą w dwóch projektach badawczych realizowanych pod egidą Polskiej Akademii Nauk oraz Rumuńskiej Akademii Nauk. Aktywnie uczestniczył w 11 konferencjach międzynarodowych. Jest również recenzentem czasopisma naukowego PLoS ONE. Pan Naranowicz angażuje się w działania na rzecz środowiska doktoranckiego, pełniąc funkcje w strukturach samorządowych, m.in. jako członek Rady Szkoły Doktorskiej, członek Zespołu Kwalifikacyjnego Szkoły Doktorskiej, przewodniczący Samorządu Doktorantów Studium Wydziału Anglistyki czy członek Komisji Dyscyplinarnej UAM dla Doktorantów. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznego wydarzenia GradTalks promującego badania doktorantów.

 

 

Mgr Katarzyna Pydzińska-Białek - doktorantka w Szkole Nauk Ścisłych w dyscyplinie nauki fizyczne, promotor prof. Marcin Ziółek

Doktorantka realizuje obecnie projekty w ramach programów Diamentowy Grant MNiSW oraz Preludium NCN jako jego kierowniczka. Tematyka jej aktualnej pracy badawczej dotyczy transportu elektronów w perowskitowych ogniwach słonecznych.

Pomimo młodego wieku, doktorantka jest już współautorką 9 publikacji w bardzo dobrych czasopismach (oraz dwóch manuskryptów w trakcie recenzji), ma także w swoim dorobku wiele wystąpień konferencyjnych, podczas których prezentowała swoje wyniki. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza, uczestnicząc w stażach i warsztatach w kraju i za granicą, min. w École polytechnique fédérale de Lausanne oraz Universidad Pablo de Olavide w Sewilli, jest też zaangażowana w prace badawcze nad fotoogniwami w laboratorium Wydziału Fizyki. Doktorantka zajęła I miejsce w konkursie na najlepszy poster podczas Polish Photoscienece Seminar, sprawowała także opiekę nad jedną z magistrantek. Aktywnie działa w środowisku doktoranckim m.in. jako delegatka doktorantów do Rady Wydziału czy członkini komisji ekonomicznej doktorantów i doktoranckiej komisji stypendialnej. Pani Katarzyna Pydzińska-Białek zajmuje się również popularyzacją nauki, działa w ramach Nocy Naukowców oraz Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

 

Mgr Emilia Wieczorek - doktorantka w Szkole Nauk Społecznych; dyscyplina pedagogika, promotor prof. Sławomir Banaszak

Pani Emilia przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce zarządzania oświatą oraz kompetencjom menadżerskim dyrektorów placówek oświatowych. Jest aktywną uczestniczką licznych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, autorką i współautorką kilkudziesięciu wartościowych publikacji naukowych ogłoszonych w recenzowanych czasopismach. Pani mgr Wieczorek jest także zaangażowana w realizowane projekty badawcze, których jest wykonawczynią, ale i pomysłodawczynią, by wspomnieć np. projekt badawczy dotyczący jakości życia studentów UAM w czasie pandemii koronawirusa COVID-19,. Jest ponadto aktywną działaczką wielu organizacji, m.in. Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM Ad Astra – jako wiceprzewodnicząca i następnie przewodnicząca – a także Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Działa w Wydziałowej Podkomisji Ekonomicznej, Komisji odwoławczej dla Doktorantów, jest także Sekretarzem w Radzie Studium Doktorantów WSE. Doktorantka angażuje się także w działania promocyjne na rzecz wydziału i dla środowiska doktorantów, współrealizując 3 projekty: Uniwersytet Otwarty, Teka absolwenta, Młodzi naukowcy na uniwersytecie – pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną. Pani Emilia jest również pomysłodawczynią i realizatorką lektoratu z Polskiego Języka Migowego dla studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych UAM. Jako autorka poradnika „Student z niepełnosprawnością na UAM dla osób z niepełnosprawnościami”, jednocześnie realizuje też swój kolejny projekt „Świadomy UAM w chorobie i niepełnosprawności” oraz dwa projekty w ramach konkursu Kowadło „Świadomy UAM w chorobie i Niepełnosprawności”, „Tacy sami, czy jednak inni?”.

Studenci:

Daria Banasiewicz,  studentka I roku II stopnia filologii polskiej, specj. przekładowa w ramach MISHiS

Daria Banasiewicz to wybitnie uzdolniona studentka, ze średnią 4,83, realizująca się na wielu polach naukowych i popularyzatorskich. Jej zainteresowania naukowe to literatura dziecięca i młodzieżowa, amerykańskie kino młodzieżowe i dziecięce, twórczość kobiet oraz popkultura. Studentka uczestniczyła w 10 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, wygłaszając referaty. Jest Laureatką konkursu Study@Research, w którego ramach finansowany jest jej projekt badawczy „Trudne emocje we współczesnej literaturze dziecięcej i młodzieżowej”. Pani Daria aktywnie działa także w kilku kołach naukowych, m.in. Kole Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze”, kole Przekładnia, Psychologii Polityki czy Żywych Metodyków Metoteka, organizując m.in. warsztaty dla uczniów szkół średnich i klas patronackich i realizując liczne projekty, m.in. „W labiryncie wyobraźni”. Swoje zainteresowania rozwija również, działając w uniwersyteckim Radio Meteor, gdzie prowadzi cykl audycji radiowych Przestrzeń Kultury; odpowiada też za blok tematyczny audycji radiowych Azja w zasięgu słuchu w ramach Przestrzeni Kultury. Studentka należy do grupy redakcyjnej wydziałowego  pisma – zinu „Et Bajzel”, w którym pełniła funkcję redaktorki naczelnej, oraz aktywnie działa w grupie redakcyjnej kwartalnika kulturalnego „Nowe Pro Arte”. Ponadto Pani Banasiewicz jest założycielką, pomysłodawczynią i jedną z prowadzących Ogólnopolskiego Festiwalu „Zoom na młodzież” oraz członkinią grupy filmowej „Fokus na uśmiech” w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka. Wystąpiła także w nagrodzonej operze Paria w reż. Grahama Vicka w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

 

Michalina Krakowiak studentka I roku II stopnia na kierunku biotechnologia

Od początku studiów Michalina Krakowiak rozwija się naukowo w dziedzinie nauk przyrodniczych, a jej zainteresowania naukowe skupiają się nad badaniami białek obronnych wytwarzanych przez roślinę leczniczą glistnika jaskółcze ziele. Już na I roku studiów została laureatką I edycji konkursu BestStudentGrant, uzyskując finansowanie pierwszych samodzielnych badań. W kolejnych latach zdobywała kolejne uniwersyteckie granty naukowe – Dziekana Wydziału Biologii oraz Study@Research. Pani Michalina kieruje także siedmioosobowym zespołem studenckim, który został laureatem konkursu MEiN pt. Studenckie koła naukowe tworzą innowacje. Angażuje się w pracę w projektach z finansowanych przez NCN, PAN i inne jednostki naukowe, prowadzi także cykl seminariów naukowych Przyrodnik Online, który powstał jako odpowiedź na brak spotkań naukowych w czasie pandemii. Studentka upowszechnia wyniki swych badań na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, ponadto opublikowała 2 artykuły naukowe, w tym jeden w czasopiśmie o wysokiej punktacji. Działając na rzecz Uniwersytetu, Pani Michalina udziela się w radzie programowej grupy kierunków Wydziału Biologii. Aktywnie działa w Kole Naukowym Przyrodników jako jego Prezeska, współorganizując obchody 100-lecia Koła. Pani Michalina popularyzuje także wiedzę przyrodniczą przeprowadzając zajęcia w ramach kilku edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Biologów, Dnia Kandydata. Uczestniczyła także w Programie Ambasador oraz w kilku edycjach Targów Edukacyjnych Salonie Maturzystów.

Joanna Strzelec, studentka II roku II stopnia chemii ogólnej

Średnia ocen Joanny Strzelec w bieżącym roku akademickim to 5,0. Jej praca magisterska ma na celu syntezę, identyfikację i badanie stałych trwałości kompleksów typu zasad Schiffa z metalami d- i f-elektronowymi, które wykazują szereg właściwości biologicznych (przeciwnowotworowych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych). Wyniki swoich badań Doktorantka opublikowała w czasopismie Polyhedron. Chciałaby, by  jej badania przełożyły się na rozwój rozumienia budowy biocząsteczek oraz procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Pani Joanna uczestniczyła w dwóch projektach badawczych dotyczących symulacji komputerowych kinetyki agregacji poliglutaminy metodą dynamiki molekularnej oraz syntezy modyfikowanych silseskwioksanów. W ramach programu Erasmus Plus odbyła 2-miesięczny staż w University of Central Lancashire w Preston. Reprezentowała także Wydział Chemii UAM na ogólnopolskich konferencjach naukowych i współorganizowała wydarzenia popularnonaukowe promujące uczelnię: Noc Naukowców, Miasteczko Mendelejewa, Dzień Chemika, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Ogólnopolskie Sympozjum NKCh czy Dzień Kandydata. Studentka jest też aktywną członkinią Naukowego Koła Chemików UAM oraz Komisji Ekonomicznej w Parlamencie Samorządu Studentów UAM. Pani Joanna pełniła również funkcję mentorki studenta zagranicznego w programie Erasmus Student Network UAM i wolontariuszki „Widzialnej ręki UAM”. Angażuje się w prace w ramach projektu Uniwersytet Jutra UAM, a także uczestniczy w projekcie „Wolontariat sposobem na samodoskonalenie” w ramach działalności Fundacji Jeden Uniwersytet.

 

Karolina Tonak, studentka II rok informatyki I stopnia

Karolina Tonak studiuje jednocześnie na 2 kierunkach na informatyce (studia inżynierskie I stopnia) i filologii polskiej (studia licencjackie), na obu osiągając bardzo wysoką średnią. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z projektowaniem graficznym i programowaniem oraz edukacją polonistyczną. W ramach działalności w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Dydaktyki Matematyki Studentka organizowała cykl zajęć przygotowujących uczniów do matur. Aktywnie działa również w Kole Naukowym Żywych Metodyków, gdzie współrealizuje publikację materiałów edukacyjnych udostępnionych na platformie E-kreda w ramach akcji #NauczycielSamwDomu. Pani Karolina Tonak publikowała artykuły popularnonaukowe w ramach cyklu „Edukacja na miarę XXI wieku” oraz współrealizowała „Maraton matematyczny”, którego celem zajęć było podsumowanie materiału obowiązującego na egzaminie z matematyki. Przygotowywała także materiały promujące ciekawe propozycje lekturowe w formie recenzji oraz słuchowiska z fragmentami książek. Studentka uczestniczyła także w licznych kursach, konferencjach naukowych i warsztatach samokształcących. Pani Karolina jest też wolontariuszką w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku. W przyszłości chciałaby zajmować się projektowaniem graficznym i programowaniem oraz edukacją polonistyczną wszkole średniej i – w ramach wolontariatu – w domach dziecka, by w ten sposób zapewnić przyszłym podopiecznym wysokiej jakości edukację, pozwalającą na polepszenie warunków życia.

 

Zobacz też: Centrum Szyfrów Enigma startuje we wrześniu

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.