Wersja kontrastowa

UAM w CWTS Leiden Ranking 2021

CWTS Leiden Ranking 2021
CWTS Leiden Ranking 2021
Obraz

Ogłoszono wyniki rankingu CWTS Leiden 2021. Najwyższe notowania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał w dziedzinie Nauk przyrodniczych, plasując się na 280 miejscu na świecie (6 pozycja w kraju).

 

W pozostałych kategoriach UAM zajął:

794 miejsce (13. w Polsce) w kategorii Nauki biomedyczne,

523 (3) – Nauki społeczne,

398 (7) – Nauki fizyczne i inżynierskie,

644 (10) – Matematyka i informatyka.

W zestawieniu ogólnym UAM uplasował się na 565 pozycji i tym samym na 4 miejscu wśród uczelni w kraju. W światowej czołówce zestawienia ogólnego znaleźli się:

  1. Uniwersytet Harvarda
  2. Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong
  3. Uniwersytet Zhejiang
  4. Uniwersytet w Toronto
  5. Uniwersytet Tsinghua

Najwyżej notowane uczelnie w kraju:

  1. Uniwersytet Jagielloński
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  5. Politechnika Warszawska

CWTS Leiden Ranking jest jednym z ważniejszych światowych rankingów akademickich. Edycja 2021 roku obejmuje 1225 uczelni z 69 krajów. Ranking oparty jest wyłącznie o dane bibliometryczne dostępne w bazie Web of Science w kategoriach: the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, the Arts & Humanities Citation Index. Ranking nie wykorzystuje danych subiektywnych określających np. prestiż uczelni czy też danych pozyskiwanych od instytucji. Do rankingu 2021 włączono uczelnie, z których pochodziło co najmniej 800 publikacji z lat 2016-2019 indeksowanych w tzw. Core Collection.

Miejsce uczelni w rankingu określa się, biorąc pod uwagę liczbę publikacji. Szczegółowe wskaźniki pozwalają na oszacowanie znaczenia danej uczelni w nauce światowej w 4 obszarach: liczbie cytowań, roli uczelni we współpracy międzynarodowej, liczbie publikacji dostępnych w otwartym dostępie oraz udziału kobiet w osiągnięciach badawczych. Pełne informacje o rankingu, wynikach i metodologii, znajdują się na stronie: http://www.leidenranking.com/.

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.