Wersja kontrastowa

UAM uniwersytetem europejskim. EPICUR stał się faktem

Przedstawiciele ośmiu uniwersytetów federacji EPICUR podczas spotkania grupy roboczej w Strasbourgu w styczniu 2019 r. Fot. SchröderUniversité
Przedstawiciele ośmiu uniwersytetów federacji EPICUR podczas spotkania grupy roboczej w Strasbourgu w styczniu 2019 r. Fot. SchröderUniversité
Obraz

Uniwersytet im Adama Mickiewicza stał się uniwersytetem prawdziwie europejskim i wszedł w skład konsorcjum EPICUR zrzeszającego osiem uczelni. Każda ze zwycięskich 12 federacji, które tworzyć będą „uniwersytet europejski”, otrzyma grant w wysokości pięciu milionów EURO. Kwota ta przewidziana jest na wypracowanie modelu infrastruktury nowej uczelni oraz opracowanie wzorcowych rozwiązań prawno-organizacyjnych.

- Idea utworzenia uniwersytetów europejskich rodziła się podczas wspólnych posiedzeń konferencji rektorów uczelni francuskich i niemieckich już co najmniej kilka lat wcześniej, zanim prezydent Francji, Emanuel Macron, ogłosił ją 26 września 2017. W wygłoszonym na paryskiej Sorbonie przemówieniu wezwał do zawiązania do 2024 dwudziestu federacji tworzących „uniwersytety europejskie” – mówi prof. Rafał Witkowski.

       Po długiej i wnikliwej analizie Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, podjął decyzję o przystąpieniu do tworzącego się konsorcjum, w skład którego weszły uczelnie z Strasbourga, Freiburga, Amsterdamu, Karlsruhe, Wiednia, Salonik, Mulhouse oraz UAM.

Jak już pisaliśmy na łamach Życia Uniwersyteckiego w ostatnim dniu lutego 2019 został złożony wniosek grantowy, przygotowywany intensywnie w ciągu kilku poprzedzających miesięcy, a samo konsorcjum przyjęło nazwę EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions). Teraz możemy mówić i pisać o sukcesie.

Zacytujmy profesora Rafała Witkowskiego, który od początku brał udział przy pracach nad wnioskiem:

- Doświadczenia różnych instytucji europejskich z realizacją dużych grantów badawczych wskazują jednoznacznie, że jednym z głównych problemów w ich pełnym wykorzystaniu pozostają trudności infrastrukturalne. Stąd decyzja, aby najpierw odpowiednio przygotować i wyposażyć „uniwersytet europejski”, by mógł następnie skutecznie, uwzględniając wspomniane wyzwania, realizować duże granty badawcze, obejmujące cztery wskazane już dziedziny wiedzy: quantum science, precision medicine, European identity oraz sustainability.

Czytaj też: UAM ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego

 

UAM ubiegał się o unijny grant na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego w konsorcjum ośmiu uniwersytetów – EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions). Partnerami UAM są:

1) University of Strasbourg (lider projektu), (Francja);

2) University of Amsterdam (Holandia);

3) Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy);

4) Karlsruher institut für technologie (Niemcy);

5) University of Haute‐Alsace (Francja);

6) University Bodenkultur Wien (Austria);

7) Aristotle University of Thessaloniki (Grecja)

 

- Wysiłek organizacyjny UAM przy wspólnym przygotowaniu wniosku grantowego przez osiem uniwersytetów był ze wszech miar uzasadniony, albowiem w przypadku uzyskania grantu pilotażowego na utworzenie „uniwersytetu europejskiego”, oprócz prestiżu, UAM będzie mógł rozpocząć drugie stulecie swego istnienia jako prawdziwie europejska uczelnia – mówił na łamach ŻU prof. Rafał Witkowski.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.