Wersja kontrastowa

UAM, Uczelnia Badawcza!

UAM uczelnia badawcza
UAM uczelnia badawcza

UAM, Uczelnia Badawcza. Mamy to! W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia badawcza’’ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wszedł w skład elitarnego grona uczelni badawczych. Zdecydowała o tym grupa 15 międzynarodowych ekspertów. Tym samym UAM w latach 2020–2026 będzie otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%.

 

Walka o status uczelni badawczej trwała od wielu miesięcy. Zespół w skład którego wchodzili profesorowie Ryszard Naskręcki oraz Marek Kwiek, Beata Mikołajczyk i Marek Nawrocki, przedstawiał plany rozwojowe, formułował wnioski, zbierał dokumenty. Wszystko po to, by sprostać zadaniu. Zważywszy na to, że program to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki jest to duży sukces naszej Uczelni, który będzie miał istotne przełożenie na sferę skutecznego konkurowania z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

UAM Uczelnia Badawcza

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

UAM Uczelnia Badawcza

Każda z 20 uczelni była oceniona przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.  

- Jesteśmy na początku drogi - powiedział minister Jarosław Gowin otwierając spotkanie. - Będziemy towarzyszyć uczelniom i im pomagać. W toku konkursu staraliśmy się, by był on maksymalnie transparentny. Naszym wspólnym zobowiązaniem wobec świata akademickiego jest to by uczelnie przedstawiły opinii publicznej swoje plany. Jestem pewien, że kiedy za siedem lat będziemy dokonywać kolejnej ewaluacji będziemy cieszyć się że polska nauka na mapie świata zajmuje zdecydowanie wyższe miejsce.

Doceniony przez międzynarodowych ekspertów wniosek aplikacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu liczył ponad 200 stron. Znalazły się w nim informacje o „kondycji naukowej” uniwersytetu, analiza SWOT oraz precyzyjnie opisany plan działań, które UAM chce podjąć, jako „uczelnia badawcza”.

- Dzisiejsza decyzja to potwierdzenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych i najlepszych uczelni w naszym kraju. Naszą mocną stroną zawsze była znakomita kadra naukowa, teraz, jako uczelnia badawcza, dysponująca większymi środkami, będziemy mogli jeszcze ściślej powiązać kształcenie z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Mam nadzieję, że taka perspektywa przyciągnie do nas zdolnych, młodych ludzi chcących zająć się pracą naukową - komentuje Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

UAM Uczelnia Badawcza

Warto zauważyć, że wszystkie uczelnie chcąc otrzymać status uniwersytetu badawczego przedstawiły plan działań na najbliższe lata. Realizacja tego planu będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 roku. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027-2032). Jednak nie wszystkie.

Czytaj też: Prof. Naskręcki - Zmierzając do uczelni badawczej

Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 roku i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

 

Obok naszego Uniwersytetu status uniwersytetu badawczego zyskały:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Warszawska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski.

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.