Wersja kontrastowa

Szkoła Doktorska UAM otrzyma dofinansowanie z NAWA

Szkoła Doktorska UAM otrzyma dofinansowanie z NAWA, fot. Adrian Wykrota
Szkoła Doktorska UAM otrzyma dofinansowanie z NAWA, fot. Adrian Wykrota

Szkoła Doktorska UAM uzyskała pieniądze na rozwój. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z 10 polskich uczelni, które otrzymają dofinansowanie z programu NAWA na umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła tegoroczny nabór wniosków w programie „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. UAM otrzyma blisko 2 mln złotych na projekt “AMU International Compass. Towards the internationalisation of the Doctoral School at AMU”.

Autorzy trzyletniego projektu, którego realizacja rozpocznie się w styczniu 2021 i potrwa do grudnia 2023 roku, przewidzieli szereg działań, które w sposób systemowy wzmocnią umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej. Będą one służyły m.in. zwiększeniu rozpoznawalności szkoły poza granicami kraju i pozyskiwaniu kandydatów/talentów z zagranicy. Zdobyte doświadczenia i nawiązana współpraca z uczelniami partnerskimi pozwolą opracować międzynarodowy program kształcenia doktorantów i strategię rekrutacji do szkoły doktorskiej. Jednym z celów zmian będzie poprawa efektów kształcenia tak, aby absolwenci naszej szkoły doktorskiej stali się bardziej konkurencyjni na europejskim rynku pracy.

W projekcie znajdą się fundusze na wyjazdy dla najlepszych doktorantów oraz wizyty promotorów z zagranicy. Zaplanowano szereg szkoleń dla kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej szkoły doktorskiej. Przewidziano wizyty studyjne w zagranicznych jednostkach kształcących doktorantów, na których będzie można zapoznać się ze specyfiką ich funkcjonowania i podpatrzeć najlepsze praktyki.

- Umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej jest złożonym procesem ale i narzędziem wspomagającym budowanie renomy UAM jako międzynarodowego centrum doskonałości naukowej i dydaktycznej - mówi prof. Agnieszka Ludwików, współautorka projektu. - W ramach projektu podjętych zostanie szereg działań mających na celu zwiększenie proporcji doktorantów z zagranicy w szkole doktorskiej UAM oraz nawiązanie strategicznych partnerstw z jednostkami zagranicznymi w zakresie realizacji badań, kształcenia i wymiany akademickiej na poziomie doktoranckim. W projekcie odnosimy się nie tylko do umiędzynarodowienia programu kształcenia, ale także podejmiemy szereg działań mających na celu internacjonalizację administracji szkoły doktorskiej i kampusów uczelni. Zaplanowaliśmy m.in. warsztaty, które zwiększą umiejętności międzykulturowe pracowników, usprawnią komunikację i obsługę administracyjną w obszarze kształcenia doktorantów. W projekcie zamierzamy opracować konkurencyjny program stypendialny, który wspomógłby pozyskiwanie najlepszych kandydatów z zagranicy.

Nad docenionym projektem pracował sztab ludzi pod kierownictwem prorektora UAM prof. Przemysława Wojtaszka -  prof. Piotr Pawluć, prof. Piotr Śliwiński, prof. Radosław Fiedler, prof. Krzysztof Kaczmarek, dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska, Magdalena Dylewska, Julita Banaśkiewicz, Karolina Choczaj i prof. Agnieszka Ludwików. Wniosek przygotowano przy wsparciu eksperta zewnętrznego - Justyny Gieżyńskiej z Fundacji Studybility, osoby z ogromnym doświadczeniem w zakresie umiędzynarodowienia jednostek akademickich.

Czytaj też: Preludium, Preludium BIS,Opus i Sonata dla naszych naukowców

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.