Wersja kontrastowa

Prof. UAM Witold Szczuciński. Publikować lepiej i więcej

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Wiadomo, że jednym ze strategicznych celów jakie stawia sobie ID-UB jest zwiększenie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach. Na jaką pomoc mogą liczyć naukowcy ze strony ID-UB? Czy taką pomocą w zwiększeniu widoczności UAM na świecie może być wspomaganie publikacji w czasopismach z otwartym dostępem? Czy w ramach ID –UB będą jakieś programy wspierające open access?

 

Istotnie, program ID-UB ma zapisany jako jeden z celów strategicznych zwiększenie efektywności publikowania w najlepszych czasopismach naukowych. Wiąże się to zarówno z podniesieniem poziomu badań naukowych na naszej uczelni, jak i z podjęciem działań na rzecz ich lepszej widoczności w światowej nauce.

W wielu dziedzinach badania już teraz są prowadzone na wysokim poziomie, ale wyniki są często prezentowane w czasopismach o niższej randze, a co za tym idzie, bywają niedoceniane i mają mniejszy wpływ na rozwój nauki.

W ramach ID-UB proponowane są różne mechanizmy wspomagające proces badawczy - od pomysłu na badania i uzyskania wstępnych wyników, po publikację w najlepszych czasopismach. Badacz ma możliwość wyjechania do najlepszych ośrodków, by skonsultować swoje wyniki, bądź wykonać dodatkowe badania. Finansowane są również wizyty najlepszych badaczy zagranicznych, dające możliwość dyskusji i oceny wartości osiągniętych wyników. Oferowane jest wsparcie wyjazdów na prestiżowe konferencje, gdzie można poddać dyskusji wyniki badań. Wreszcie, w ramach konkursu „proofreading” finansowane są korekty językowe artykułów przygotowywanych do publikacji w najlepszych czasopismach. Sukces, w postaci opublikowania takiego artykułu, jest również nagradzany  premiami za publikacje.

zob. też

Wiele bardzo dobrych czasopism publikuje wyłącznie artykuły w otwartym dostępie (open access), bądź daje taką możliwość. Szereg badań wskazuje, że biorąc pod uwagę podobny prestiż czasopism, artykuły opublikowane w otwartym dostępie są nawet o kilkanaście procent częściej cytowane, a zatem mają potencjalnie większy wpływ na rozwój nauki. Niestety, publikowanie w otwartym dostępie wiąże się z dość wysokimi kosztami. W związku z tym, w ramach ID-UB otwarty jest konkurs „Open Access” (011), który obejmuje pokrycie kosztów otwartego dostępu (do 12 tys. zł) do publikacji artykułów naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach (wg percentyli czasopism bazy Scopus) oraz w czasopismach uznanych za ważne dla rozwoju poszczególnych dyscyplin. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie ID-UB w uniwersyteckim intranecie. Warto tu podkreślić, że konkurs trwa w trybie ciągłym, a decyzje są wydawane raz w miesiącu.

zob. też

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.