Wersja kontrastowa

Prof. Leszek Skrzypczak. Towarzyszy nam strategia

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Czy jest jakaś wspólna strategia, uruchamiania kolejnych konkursów w ramach ID UB? A jeśli tak, to czemu ona służy? Czy poprzez konkursy można promować/wspomagać wybrane obszary badawcze? Które konkursy w ramach programu ID-UB cieszą się największą popularnością i dlaczego?

Od roku wszyscy żyjemy w cieniu pandemii Covid-19. Dla nikogo pewnie nie będzie zaskoczeniem, że pandemia wpłynęła również na sposób realizacji projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Subwencja IDUB jest przeznaczona na sfinansowanie wykonania planu rozwoju, jaki uczelnia przesłała na konkurs. Najważniejsze cele IDUB to podniesienie poziomu badań naukowych uwidocznione w publikowaniu prac w najlepszych czasopismach, umiędzynarodowienie tych badań, a także zintensyfikowanie wymiany naukowej z najlepszymi ośrodkami na świecie. Strategia realizacji projektu musi oczywiście brać pod uwagę zasadniczy jego cel.  Projekt może być skutecznie zrealizowany jedynie dzięki wspólnemu wysiłkowi wspólnoty akademickiej,  zatem  strategia jego realizacji musi polegać na mobilizacji do prowadzenia badań na wysokim poziomie,  stwarzaniu warunków do ich przeprowadzenia oraz premiowania tych, którzy takie efekty osiągają. Istotna jest zatem przede wszystkim jakość badań, widoczna w randze publikacji, a nie promowanie konkretnych obszarów badawczych. POBy, w których realizowana jest większość zadań projektu, obejmują zasadniczo wszystkie dyscypliny naukowe reprezentowane na UAM. Jako jednostkę  referencyjną do oceny wyników wybrano wskaźniki bazy Scopus. W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych przyjęto nieco inne kryteria oceny, ale cel jest ten sam. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku. Od samego początku zatem  harmonogram realizacji zadań musi godzić zamierzenia wymienione w planie projektu z ograniczeniami związanymi z pandemią. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przynajmniej część tych celów, to trudności z realizacją, stają się oczywiste. Obowiązujący (i niestety wymagający ciągłej aktualizacji) harmonogram można znaleźć na stronie IDUB w internecie. Przebieg wszystkich konkursów związanych z wyjazdami pracowników i doktorantów, czy też przyjazdami wybitnych naukowców na naszą uczelnię był z oczywistych powodów bardzo utrudniony. Z drugiej strony konkursy, które nie wymagały żadnej mobilności, np. premia za publikacje, premia okresowa, czy „open access” i „proofreading” mogły się cieszyć nieskrępowanym zainteresowaniem.  

prof. Leszek Skrzypczak kierownik POB 1 (MathPhysComp: Mathematics, Physics and Astronomy, Computer Sciences) w projekcie w projekcie ID-UB

 

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.