Wersja kontrastowa

Prof. Rafał Witkowski. Duński uniwersytet dołączył do EPICUR

prof. Rafał Witkowski
prof. Rafał Witkowski
Prof. Rafał Witkowski

 

 

Komitet Sterujący Inicjatywy Uniwersytetu Europejskiej EPICUR, obradujący w Tessalonikach podjął decyzję o rozszerzeniu naszego konsorcjum o Uniwersytet Południowej Danii (Syddansk Universitet, SDU), z główną siedzibą w Odense. Obecnie na tej uczelni studiuje ponad 27 tysięcy studentów.

Rozszerzenie było związane z wypełnieniem zaleceń Komisji Europejskiej, aby każda z federacja obejmowała instytucje naukowe z wszystkich regionów Unii. W przypadku naszego konsorcjum brakowało przedstawiciela regionu skandynawskiego. Po wielu analizach i długich rozważaniach najpierw grupa strategiczna, a ostatecznie rektorzy uznali, że najlepszym kandydatem jest SDU.

Początki tej uczelni się sięgają 1998 r., kiedy uniwersytet w Odense został połączony z dwoma mniejszymi uczelniami w tym regionie. Pierwotna uczelnia w Odense została założona w 1966 r. i ta data uznawana jest za początek SDU. Kolejne rozszerzenia SDU nastąpiły w 2006 i 2007 r., kiedy przyłączono lokalną wyższą szkołę inżynierską, która została przekształcona w wydział inżynierski, oraz lokalną szkołę biznesu oraz ochrony zdrowia. Te przekształcenia powiązane były z budową nowoczesnej siedziby poszczególnych wydziałów SDU, a ostatnie z nich powstały w 2015 r. Obecnie w murach uczelni studiuje ponad 27 tys. studentów, a zatrudnionych jest prawie 4 tys. osób (w tym 1200 wykładowców). Czyni to SDU trzecim co do wielkości uniwersytetem w Danii.

Organizacja uczelni różni się od przyjętej w UAM. Rektora mianuje rada uczelni, rektor mianuje dziekanów, a dziekani – wszystkie inne osoby pełniące funkcje w ramach wydziałów. Cały uniwersytet podzielony jest na pięć wydziałów: humanistyczny, nauk ścisłych, inżynierski, nauk społecznych i ochrony zdrowia oraz 30 centrów badawczych. Poszczególne jednostki administracyjne uniwersytetu zlokalizowane są w pięciu kampusach: Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse i Kopenhaga. Każdy z nich jest inny, ale wszystkie oferują studentom i pracownikom naukowym bogato rozbudowaną infrastrukturę. Największym i najważniejszym pozostaje kampus w Odense.

Taka struktura uniwersytetu, będąca skutkiem wchłaniania mniejszych, lokalnych szkół wyższych, przy zachowaniu wysokich standardów nauczania, czyni Uniwersytet Południowej Danii jednym z najlepiej rozwiniętych ośrodków akademickich w Skandynawii. Oferuje on programy studiów w wielu dziedzinach: od nauk humanistycznych po najnowsze osiągnięcia nauk medycznych (geriatria) i inżynierskich (mechatronika). Jako duńska uczelnia z dumą propaguje język i kulturę duńską, m.in. w ramach aktywności Centrum Hansa Christiana Andersena. Mocną stroną działalności SDU jest powiązanie z lokalnym przemysłem, wspierającym  finansowo liczne programy studiów oraz badania naukowe, które ogniskują się w DIAS, czyli Danish Institute for Advanced Study. Regionalne powiązania są widoczne także w transgranicznej współpracy z niemieckimi uniwersytetami w landzie Szlezwik-Holsztyn (Flensburg i Kilonia), zaś ogólna pozycja naukowa i akademicka potwierdzona została wynikami rankingów THE World University Ranking oraz QS World University Ranking.

Wiele czynników zadecydowało o wyborze tej skandynawskiej uczelni. Oprócz bogatej infrastruktury badawczej, ogromnego doświadczenia we współpracy międzynarodowej, zdecydowanego poparcia dla promocji wartości europejskich, innowacyjnego modelu kształcenia w wielu dyscyplinach, istotne było także zaangażowanie SDU we wspieranie celów zrównoważonego rozwoju. W tej ostatniej kwestii decydujący głos należy przede wszystkim do studentów, których aktywność zmienia często otoczenie na kampusach.

Uniwersytet Południowej Danii jest dobrze znany pracownikom Katedry Skandynawistyki Wydziału Neofilologii, ale także niektórym przedstawicielom innych wydziałów.

Z formalnego punktu widzenia SDU zostanie pełnoprawnym członkiem inicjatywy uniwersytetu europejskiej EPICUR dopiero po ogłoszeniu wyników  kolejnego konkursu latem 2022 r. Mimo to przedstawiciele SDU już uczestniczą we wszystkich pracach zespołów EPICUR, co jest najlepszym potwierdzeniem zdecydowanej woli zaangażowania się  SDU w współpracę międzynarodową w wymiarze europejskim. W konsekwencji słowniczek niezbędnych zwrotów EPICUR wzbogacił się o kolejne wyrażenia: velkommen til Poznań (witamy w Poznaniu), venligst (proszę), czy tak (dziękuję).

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.