Wersja kontrastowa

Prof. Maria Ziółek doktorem honoris causa (wideo)

Obraz

Profesor Maria Ziółek z Wydziału Chemii UAM odebrała dzisiaj tytuł Doktora Honoris Causa Universidad Nacional de Educacion de Distancia (UNED) w Madrycie. Zgodnie z tradycją tej uczelni, nadanie tytułu odbyło się podczas obchodów Dnia Św. Tomasza z Akwinu, kiedy to zwyczajowo, raz do roku, odbywają się promocje doktorskie.

Honorowy Doktorat dla Profesor Marii Ziółek jest wyrazem uznania za jej osiągnięcia naukowe: liczne publikacje i patenty, a także za trwającą od 2005 współpracę pomiędzy UNED a UAM. W jej trakcie wypromowanych zostało m.in.  5 doktorów, powstały też liczne prace magisterskie.

 „Profesor Maria Ziółek to kobieta, naukowiec o światowym formacie, która otworzyła nowe perspektywy dla badań w dziedzinie katalizy – mówiła w trakcie uroczystości Dra. Rosa María Martín Aranda, promotorka doktoratu.

Prof. Maria Ziółek

Profesor Ziółek jest kierownikiem Zakładu Katalizy Heterogenicznej na  Wydziale Chemii UAM.  Tematyka naukowa jej grupy badawczej związana jest z katalizą heterogeniczną oraz chemią ciała stałego, w szczególności z syntezą i charakterystyką materiałów mikroporowatych (takich jak zeolity) i mezoporowatych stosowanych w katalizie.

Do jej największych osiągnieć naukowych należą badania nad domieszkowaniem materiałów katalitycznych metalami przejściowymi, przede wszystkim niobem. Jest współautorem około 270 publikacji w międzynarodowych czasopismach z listy JCR.

Wypromowała 17 doktorów i była kierownikiem 80 prac magisterskich. Poza działalnością naukową pełniła ważne funkcje organizacyjne na UAM, będąc prodziekanem ds. studenckich w latach 1990-1996 oraz koordynatorem ECTS i pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia w latach 1996-2014. Otrzymała m. in. kilka nagród Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, order Polonia Restituta w 2013 roku oraz nagrodę Francuskiego Towarzystwa Chemicznego w 2017 roku. W tym samym roku otrzymała również tytuł Honoris Causa Uniwersytetu UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) w Madrycie, którego uroczyste wręczenie odbyło się 31 stycznia br.

Czytaj też: Prof. Melosik doktorem honoris causa

 

Nauka Wydział Chemii
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.