Wersja kontrastowa

Prof. Hieronim Maciejewski nowym prezesem PPNT

Prof. Hieronim Maciejewski
Prof. Hieronim Maciejewski
Obraz

 

Od 31 sierpnia funkcję prezesa Zarządu Fundacji UAM i jednocześnie szefa PPNT objął prof. Hieronim Maciejewski, wybitny chemik, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu Wydziału UAM oraz wieloletni zastępca dyrektora PPNT.

Profesor Hieronim Maciejewski objął funkcję Prezesa Zarządu Fundacji UAM, w ramach której działa Poznański Park Naukowo-Technologiczny, oraz stanowisko dyrektora Parku.
PPNT pod wieloma względami odróżnia się od innych Parków. Przede wszystkim tym, że jest jednostką naukową kat. A. Chciałbym wrócić do korzeni  i pokazywać więcej z nauki, badań naukowych i usług badawczych realizowanych w PPNT. Oczywiście w dalszym ciągu działamy na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw niezależnie od okoliczności. Projekty są dla nas nadal ważne. Pozwalają realizować kluczowe funkcje Parku, wpływając na nasz wizerunek. Pokazują nas jako jednostkę, która potrafi działać na różnych płaszczyznach. – powiedział prof. Maciejewski. Dodał, że w pierwszej kolejności Poznański Park Naukowo-Technologiczny skupi się na rozwoju nowych technologii dla firm. Według Profesora, rozwój nie może istnieć bez innowacji, a podstawowym zadaniem parków technologicznych jest aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia praktycznych, rynkowych, nowych rozwiązań. Naszym priorytetem pozostaje również aktywna współpraca z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza oraz działalność statutowa na rzecz uczelni. – podkreśla nowy Prezes Fundacji UAM.

Profesor Hieronim Maciejewski w PPNT aktywnie działa od początku istnienia parku, rozwijając jego strategiczne, w tym przede wszystkim naukowe obszary działalności oraz pełniąc przez wiele lat funkcje Członka Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Parku. Prof. Maciejewski to wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, uhonorowany  za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Jest autorem lub współautorem 195 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jednej książki oraz 12 rozdziałów w książkach. Był lub jest kierownikiem lub głównym wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 98 patentów i zgłoszeń patentowych.

- W naszej strategii deklarujemy, że najbliższe lata przeznaczymy na wzmacnianie roli PPNT jako węzła wiedzy i technologii, tak aby korzystały z niego i instytucje otoczenia biznesu, i region, i startupy i dojrzałe firmy szukające wsparcia w ekspansji zagranicznej. Chcemy być znaczącą częścią procesu tworzenia praktycznych, rynkowych innowacji, a żeby to osiągnąć, PPNT musi dbać o atrakcyjne portfolio usług, wysokiej jakości kadrę i żywe kontakty międzynarodowe – deklaruje prof. Hieronim Maciejewski.

Wraz z Prezesem zmienił się skład Zarządu oraz Dyrekcji:

  • Na stanowisko wiceprezesa  został powołany dr hab. inż. Marcin Śmiglak. Z PPNT FUAM związany od 2012 roku, będąc kierownikiem Zespołu Syntez Materiałowych. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Alabama w USA. Od ponad 15 lat specjalizuje się w tematyce cieczy jonowych i ich aplikacji. Jest autorem ponad 70 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jak i również 8 patentów. Otrzymał  wiele nagród z dziedziny chemii i przemysłu, w tym między innymi został Laureatem Polskiego Produktu Przyszłości w 2019 roku za autorski pomysł induktora odporności roślin Ilagro. Kierownik 20 projektów badawczych, o łącznej kwocie dofinansowania 19 milionów. Od 2018 roku Prezes spółki spin-off PPNT, Innosil.
  • Członkiem zarządu pozostaje na kolejną kadencję dr hab. Dominika Narożna. Związana z PPNT FAUM od 2017 roku, gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Wcześniej współpracowała z TVP S.A. Była także rzecznikiem prasowym oraz kierownikiem Biura Prasowego UAM. Oprócz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz studia z zakresu Master of Business Administration. Wielokrotna stypendystka krajowych i międzynarodowych programów. Autorka trzech monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych czy współautorka licznych pozycji wydawniczych. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych o zasięgu krajowym czy międzynarodowym. Doradca i trener biznesu.
  • Zastępcą Dyrektora PPNT zostaje dr Justyna Adamska. Zawodowo związana z PPNT od 2004 roku. Posiada 18-letnie doświadczenie we wspieraniu współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim w zakresie wdrażania innowacji. Specjalistka w dziedzinie marketingu, nowoczesnej komunikacji, zarządzania oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz liczne kontakty w sieciach ośrodków innowacji. Certyfikowany Innovation Coach oraz trener w obszarze nowoczesnych narzędzi marketingowych, biznesu oraz innowacyjności. Koordynatorka i współrealizatorka wielu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz ośrodków innowacji. Uzyskała stopień doktora  nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na co dzień praktyk z zakresu komunikacji i projektów. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących innowacji i instytucji otoczenia biznesu.

 

Czytaj też: Prof. Jacek Guliński. Trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.