Wersja kontrastowa

Katedra Jean Monnet na Wydziale Prawa i Administracji

Katedra Jean Monnet powstała na Wydziale Prawa, fot. Adrian Wykrota
Katedra Jean Monnet powstała na Wydziale Prawa, fot. Adrian Wykrota

Na Wydziale Prawa i Administracji zainaugurowano działalność Katedry Jean Monnet. W jej ramach, zespół pod kierownictwem prof. Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej będzie realizował projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską. Jest on poświęcony ramom prawnym i politykom unijnych dotyczącym swobodnego przepływu informacji w kontekście jednolitego rynku cyfrowego.

 

Projekt „Digital Single Market and the Free Flow of Information” odpowiada na potrzebę zwiększania świadomości społecznej odnośnie podstaw prawnych dotyczących dostępu do informacji i korzystania z niej w Internecie, w kontekście transformacji cyfrowej. Priorytetem Katedry Jean Monnet jest popularyzacja wiedzy na temat jednolitego rynku cyfrowego poprzez edukację na poziomie uniwersyteckim oraz wspieranie badań oscylujących wokół gospodarczych aspektów jednolitego rynku oraz swobodnego przepływu informacji z perspektywy praw człowieka.

 

Katedra Jean Monnet na UAM, fot. Adrian Wykrota

 

W ramach projektu powstanie nowa oferta dydaktyczna adresowana do polskich i zagranicznych studentów WPiA UAM na wszystkich poziomach kształcenia. Z bogatej oferty warsztatowej skorzystają również uczniowie szkół średnich i słuchacze Uniwersytetu Otwartego. Do dyskusji o prawnych ramach przepływu informacji w ramach jednolitego rynku cyfrowego zaproszeni zostaną eksperci z instytucji unijnych. Projekt kładzie również nacisk na wspieranie młodych naukowców i przewiduje spotkania studencko-doktoranckie, na których będą oni mogli zaprezentować wyniki swoich badań.

 

Katedra Jean Monnet na UAM, fot. Adrian Wykrota

 

Zespół projektowy, składający się z pracowników Zakładu Prawa Europejskiego: prof. Katarzyny Katarzyny Klafkowskiej-Wąśniowskiej, dr. Igora Nestoruka i dr. Miłosza Malagi, realizując zajęcia będzie wykorzystywał nowatorskie metody dydaktyczne. Naukowcy m.in. zorganizują webinarium otwarte dla publiczności i międzynarodową konferencję naukową, opracują materiały warsztatowe, w tym podcasty czy materiały video, a także przygotują e-booka. 

 

Katedra Jean Monnet na UAM, fot. Adrian Wykrota

 

Jean Monnet Chair to prestiżowy grant unijny przyznawany przez Agencję Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) profesorom uniwersyteckim na utworzenie katedry w dziedzinie studiów europejskich. Celem Katedr Jean Monnet jest podejmowanie szerokiej aktywności naukowo-badawczej poświęconej Unii Europejskiej, obejmującej w szczególności proponowanie.

 

Zobacz też: SteReOKultur. Prawa można uczyć inaczej

 

 

Nauka Wydział Prawa i Administracji

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.