Wersja kontrastowa

Impact Matters

Michalina Łabiszak, fot. Adrian Wykrota
Michalina Łabiszak, fot. Adrian Wykrota

Realizacja trzeciej misji to jeden z głównych celów Strategii Rozwoju UAM na nadchodzące dziesięciolecie. Zaangażowanie instytucji akademickich w procesy rozwoju społeczeństw są także przedmiotem oceny w rankingach uniwersyteckich, m.in. takich jak THE Impact Rankings. Uniwersytet społecznie zaangażowany to uniwersytet wpływowy, a wpływ ma znaczenie.

Times Higher Education Impact Rankings jest jedynym rankingiem, który ocenia uczelnie wyższe przez pryzmat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zostały one przyjęte rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku przez państwa członkowskie ONZ. Wszystko to w ramach programu Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, przede wszystkim dotyczą działań na rzecz ubóstwa, głodu, zdrowia, edukacji, równości płci, zmian klimatu, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Stanowią one wezwanie do działania w ramach międzynarodowego partnerstwa. To także impuls dla szkolnictwa wyższego, które, będąc odpowiedzialnym za realizację trzeciej misji, podejmuje pracę na rzecz ich osiągnięcia.

Aby zostać sklasyfikowanym w rankingu, należy dostarczyć dane dotyczące co najmniej czterech celów, w tym obligatoryjnego Celu 17, czyli partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczelnie klasyfikuje się w ramach każdego z nich oraz w zestawieniu ogólnym. Dane dostarczane do rankingu mają charakter opisowy. Organizator wymaga odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych działań, a także dostarczenia dowodów ich realizacji. Dowód stanowią dokumenty, witryny internetowe, programy organizowanych wydarzeń czy konferencji etc. Ważnym jest, by były to materiały ogólnodostępne i publiczne.

Tegoroczna klasyfikacja to trzecia edycja rankingu Impact, który z roku na rok zyskuje na popularności. Pierwszy, opublikowany w 2019 roku, przedstawił wyniki z ponad 450 uczelni. Edycja 2021 roku to już ponad 1000 sklasyfikowanych szkół wyższych, w tym UAM, który zadebiutuje w rankingu.

 

Czytaj też: Rankingi akademickie i ich znaczenie

 

Mierzymy wpływ

Jakość edukacji (Cel 4), przeciwdziałanie nierównościom (Cel 10), ochrona klimatu (Cel 13) oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju (Cel 17) to cztery obszary, które UAM poddał ocenie. W ramach działań na rzecz jakości edukacji oraz jej otwartości ranking weryfikował m.in. dostępność księgozbiorów, komputerów, materiałów online oraz wykładów dla osób spoza uniwersytetu. Oceniał zaangażowanie w organizację ogólnodostępnych wydarzeń edukacyjnych, współpracę ze szkołami oraz możliwość podjęcia kursów przez słuchaczy zewnętrznych. Przeciwdziałanie nierównościom to przede wszystkim praca na rzecz wsparcia mniejszości religijnych, etnicznych, seksualnych, a także osób z niepełnosprawnościami. Ranking sprawdzał istnienie polityki antydyskryminacyjnej, pełnomocnika ds. równego traktowania, jednostek i stowarzyszeń wspierających osoby z grup dyskryminowanych. Zapobieganie zmianom klimatycznym to działania edukacyjne i programowe, a także współpraca z władzami i organizacjami pozarządowymi. Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju wymagało wskazania współpracy i zaangażowania w realizację celów na arenie międzynarodowej. 

Zaangażowany UAM    

Wiele działań podejmowanych przez UAM wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. To nie tylko propagowanie i ułatwianie dostępu do nauki poprzez Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, współpracę ze szkołami w ramach Kolorowego Uniwersytetu czy kursy Uniwersytetu Otwartego. To także działalność Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, ale i nowo podejmowane inicjatywy, jak chociażby Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM oraz projekty i badania prowadzone przez naukowców i zespoły badawcze wspierające realizację trzeciej misji uczelni.

UAM rozwija się w tej materii i jest to proces konsekwentny. Miejmy nadzieję, że w miarę jego postępowania obserwować będziemy coraz to wyższe pozycje rankingowe w klasyfikacjach oceniających uczelnie zaangażowane w zrównoważony rozwój i zmianę.

 

Michalina Łabiszak

Zespół ds. rankingów

Centrum Marketingu UAM

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.