Wersja kontrastowa

I Konferencja z cyklu: „Nauka a praktyka społeczna”

I  Konferencja z cyklu „Nauka a praktyka społeczna” - plakat
I Konferencja z cyklu „Nauka a praktyka społeczna” - plakat
Obraz

We wtorek, 31 maja br. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbędzie się I  Konferencja z cyklu „Nauka a praktyka społeczna”, poprzedzona podpisaniem porozumienia o współpracy między Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (działającym w strukturze organizacyjnej Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a WNPiD UAM. Planowana konferencja ma zainicjować poznawcze i aksjologiczne uzasadnienia form działania zmierzających do tworzenia platform korelacji między wiedzą teoretyczną a potrzebami praktyki społecznej, w obszarze koniecznych zastosowań wiedzy nauk społecznych i humanistycznych.

Z uwagi na nikły postęp popularyzacji wiedzy i niepewne (poprzez efekty) związki decyzji – w praktyce społecznej – z ich uzasadnieniami racjonalnymi, wywodzonymi z wiedzy naukowej, potrzeba praktyki w tej przestrzeni wydaje się mieć znaczące zapotrzebowanie. W związku z tym, organizatorzy proponują zainteresowanym cykliczne konferencje z udziałem wybitnych teoretyków reprezentujących nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne, sztuki i prawne, z otwartością na związki interdyscyplinarne z innymi dziedzinami nauki.

Kluczowym dla inicjacji projektu jest idea „rozwoju” w związku z potrzebą i koniecznością „zmian”, w wielu obszarach przestrzeni społecznej, wymagających interwencji decyzyjnej. Praktyka społeczna stająca wobec wieloaspektowych konieczności zmian staje przed powinnością decyzji warunkowanych dziś niekoniecznie racjonalnymi uzasadnieniami. Inicjatorzy konferencji nie zmierzają do reaktywacji „dyktatury wiedzy”, ale liczą na siłę głosu racjonalności naukowej w argumentacji decyzyjnej i wykonawczej, we wzmocnieniu skuteczności rozwojowej. 

Z tego powodu proponujemy organizację konferencji w formie tematycznych wypowiedzi zaproszonych gości, do której dołączymy część zapytań ze strony odbiorców oraz najbardziej istotną składową – dyskusję między uczonymi, podsumowującą tematykę spotkania. Wszystkie składowe konferencji, włącznie z pytaniami i dyskusją, planujemy opublikować nie tylko w formie elektronicznej, ale też drukowanej.

zob. Otwarto Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet

Nauka Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.