Wersja kontrastowa

Drużyna UAM na liście NCN. Będą pieniądze!

NCN
NCN
Obraz

Miło na poinformować, że Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych dofinansowania w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe. To wynik konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r. Wśród laureatów jest drużyna z UAM. Serdecznie gratulujemy!

 

1. Wpływ białek MBNL na modyfikacje końców miRNA - dr Agnieszka Piasecka

2. Zmiana stosunku izotopowego neodymu (Nd) w profilach torfowych jako wskaźnik zaburzeń środowiska - ocena potencjału dla paleoekologii torfowisk - dr Katarzyna Marcisz

3. Wszystko (lub prawie wszystko) o przeniesieniu elektronu przez most krzemowy i barwnej emisji CT - dr Małgorzata Bayda-Smykaj

4. Heterostruktury typu rdzeń-powłoka ZnO:Gd@MOF jako potencjalne nowe biomarkery i środki kontrastujące - dr Nataliya Babayevska

5. Dobro publiczne i dobro wspólne w kontekście funkcjonowania polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego na tle innych systemów krajowych. -

dr Krystian Szadkowski

6. Synteza mobilnych materiałów MOF - dr Patryk Florczak

7. Otrzymywanie i charakterystyka materiałów typu SILP (supported ionic liquids phase) o potencjalnych zdolnościach sorpcyjnych - dr inż. Roksana Magdalena Markiewicz

8.Dystans między językiem greckiem, Greko i Griko: badanie ankietowe zrozumiałości wzajemnej w zakresie leksyki i morfosyntaktyki - dr hab. Karolina Maria Gortych-Michalak

9.Prawne aspekty przeciwdziałania marnotrawieniu żywności - studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego - dr Łukasz Mikołaj Sokołowski

10. Automatyczna regionalizacja terenu w oparciu o wzory przestrzenne - dr Jakub Nowosad

 

Czytaj też: Prof. Emanuel Kulczycki. Grant NCN, a drapieżne czasopisma

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.